Nerede

Ma aza personeli, Türkiye (6677 pozisyonlara)

Periyot
Program
İstihdam
Bir kaynak
Yer
Göre sırala:
 • Mental Dan manl k
 • Sivas
... g revlendirilmek zere a a daki zelliklere sahip Ma aza Personeli aranmaktad r. TANIMI * Bayiye verilen sat ... . Aranan Nitelikler *En az lise, tercihen n lisans mezunu, *Ma azac l k alan ... nda en az 1 y l tecr besi ...
3 gün önce
 • A101 Yeni Ma azac l k A. .
 • Aydın
... ba l ma azalar m zda g rev alacak Ma aza Personelleri ar yoruz. En az lise mezunu ... lokasyonlar nda ikamet eden. TANIMI Ma azan n gereksinim duydu u miktar ve ... M teri ili kilerine destek vermek, Ma aza kasalar yla ilgili t m i lemleri yerine ...
3 gün önce
 • A101 Yeni Ma azac l k A. .
 • Ankara
Açıklama: Ma aza raf d zeni ve temizli ... sorunu zme odakl al abilecek, Ma azan n r n stoklar n takip ... al mak zere "Ma aza Personeli" aray m z bulunmaktad r. En az lise mezunu, Kariyer ... , titiz ve disiplinli al ma sistemini benimseyen, Sorumluluk almay seven ...
26 gün önce
 • A101 Yeni Ma azac l k A.
 • Ankara
... teri ili kilerine destek vermek, Ma aza kasalar yla ilgili t m ... olmak, Aranan Nitelikler A101 Yeni Ma azac l k A. . Akyurt B ... mak zere "Ma aza Personeli" aray m z bulunmaktad r. En az lise mezunu ... titiz ve disiplinli al ma sistemini benimseyen, Sorumluluk ...
26 gün önce
 • A101 Yeni Ma azac l k A. .
 • İstanbul
Açıklama: Online ma azalar i in g rev alacak, Ma aza raf d zeni ... ve temizli ini sa lamak, Ma azan ... ma azalar m zda al mak zere "Ma aza Personeli" aray m z bulunmaktad r. En az ... titiz ve disiplinli al ma sistemini benimseyen, Sorumluluk almay ...
24 gün önce
 • A101 Yeni Ma azac l k A.
 • İstanbul
... Tan m Online ma azalar i in g rev alacak, Ma aza raf d zeni ve ... temizli ini sa lamak, Ma azan ... ma azalar m zda al mak zere "Ma aza Personeli" aray m z bulunmaktad r En az ... , titiz ve disiplinli al ma sistemini benimseyen, Sorumluluk almay ...
24 gün önce
 • A101 Yeni Ma azac l k A.
 • Antalya
... Açıklama: Tan m Ma aza raf d zeni ve ... tirmek, Online sipari leri haz rlamak, Ma azan n r n stoklar n takip ... abilecek. Aranan Nitelikler A101 Yeni Ma azac l k A. . Antalya D emealt B lge ... ma azalar nda g rev alacak ''Ma aza Personelleri'' ar yoruz. En az lise ...
26 gün önce
 • HAKMAR MA AZACILIK LTD T .
 • Yalova
... Ma azalar m zda g revlendirilmek zere a a daki niteliklere sahip rak aray m z bulunmaktad r. * Ma aza personellerimize ... ve y neticilerimize ma aza i leyi inde destek olmak, * M terilere ma aza ... eden, * En az ortaokul mezunu, * ...
4 gün önce
 • Smart Servis Yaz l m Bilgi Teknolojileri
 • Adana
Açıklama: T rkiye'nin nde Gelen Elektronik Perakende Firmas na ait ma aza i erisinde (Avm) g revlendirilmek zere kendilerine ayr lm olan alanlarda al acak personel aranmaktad r. Part time ve Tam Zamanl al ma arkada lar aranmaktad r.
13 gün önce
... temposunda vardiyal al abilecek, al ma arkada lar ar yoruz. ... Avrupa yakas nda yer alan Ma azalar m zda g revlendirilmek ... g rev yapacak ki iler; Ma azan n gereksinim duydu u miktar ... M teri ili kilerine destek vermekten, Ma aza kasalar yla ilgili t m i lemleri ...
25 gün önce
 • Makbul
 • Şişli
Açıklama: Reyonda ve kasada al acak personel al m yap lacakt r. Haftal k 45 saat vardiya sistemiyle al lmaktad r. Maa +Prim+Ssk+Yemek T r : Tam zamanl Maa : ayl k 6.250,00TRY veya zeri
bir gün önce
... lamak ve u urlamaktan, Kategori d zeninden, Ma azan n gereksinim duydu u miktar ve ... destek vermekten sorumlu olacak, al ma arkada lar ar yoruz. nsan ...
17 gün önce
... lamak ve u urlamaktan, Kategori d zeninden, Ma azan n gereksinim duydu u miktar ve ... destek vermekten sorumlu olacak, al ma arkada lar ar yoruz. nsan ...
17 gün önce
 • zkuru lar Hipermarketleri
 • İstanbul
... Anadolu yakas nda yer alan ma azalar m z da g revlendirmek zere; Kasiyer ... sa lamak Genel Nitelikler; En az lise mezunu Perakende sekt r nde ... yapmak isteyen Esnek-Vardiyal al ma saatlerine uyum sa layabilecek leti ...
4 gün önce
 • Ado Organizasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. t.
 • Antalya
... BULUNAN PERAKENDE MA AZAMIZ N MA AZACILIK KONUSUNDA DENEY ML BAYAN PERSONEL ARANMAKTADIR. GELEN ...
3 gün önce
 • Kemal Yerli G da Market
 • Bursa
... ile cevap vermekteyiz. Bursa / Orhangazi ma azalar m zda tam zamanl al ... bir ortamda al abilecek ALI MA ARKADA LARI ARIYORUZ N TANIMI : M terileri ...
7 gün önce
 • dil Baby
 • İzmir
... ve g ler y zl "Ma aza M d r " aranmaktad r. Gereksinimler: * Minimum 2 y l ma aza m d rl olmak zere, ... takibini aksatmadan yapabilecek *Depo ve ma aza i i r n dengesi kurabilecek *Sat konusunda ... *Tak m al mas na yatk n *Ma aza personeli ve genel merkez ile do ...
17 gün önce
 • dil Baby
 • İstanbul
... ve g ler y zl "Ma aza M d r " aranmaktad r. Gereksinimler: * Minimum 2 y l ma aza m d rl olmak zere, ... takibini aksatmadan yapabilecek *Depo ve ma aza i i r n dengesi kurabilecek *Sat konusunda ... *Tak m al mas na yatk n *Ma aza personeli ve genel merkez ile do ...
bir ay önce
 • Armine
 • İstanbul
... y r t lmesini sa layacak Ma azan n sat hedeflerine ula mas ... karlar do rultusunda takip edecek Ma aza ve Marka imaj n n ... Ma aza ve ma aza personeli y netimi konusunda en az 3 y l tecr beli, En az MYO ... in askerlik g revini tamamlam 'Ma aza M d r ' ar yoruz.
14 gün önce
... : AVRUPA YAKASI PLAYLAND ma azam z i in, En az lise, tercihen niversite mezunu ... , Ma azac l k sekt r nde y netici olarak en az ... karl l k hedeflerini tutturmak amac yla ma aza personelini sat ve m teri odakl y nlendirebilecek ...
14 gün önce