Nerede

Trabzon (49 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Mega Export Tr. Megamoulds.com
 • Trabzon
Açıklama: N K ORGAN ZE SANAY B LGES NDE BULUNAN BETON MAK NELER (BR KET MAK NELER , BETON SANTRALLER , KIRICILAR VB.) MALATI YAPAN FABR KAMIZDA KAYNAK VE MONTAJ LER NDE ALI ACAK PERSONEL ARIYORUZ. TANIMI: TEKN K RESME YA DA VARD YA AM R N N TAR F NE G RE ...
43 saniye önce
 • American Life Language Institute
 • Trabzon
Açıklama: T rkiye'nin En k kl dil okullar ndan American Life Trabzon ubesinde al acak ngilizce retmenleri aranmaktad r. Gereksinimler: ngilizce retmenli i, ngiliz Dili ve Edebiyat , M tercim tercumanl k, Amerikan Dili ve Edebiyat b l m mezunu. ocuklarla ...
bir gün önce
 • American Life Language Institute
 • Trabzon
Açıklama: American Life Language Institute - ngilizce retmeni - American Life Trabzon A klamas T rkiye'nin En k kl dil okullar ndan American Life Trabzon ubesinde al acak ngilizce retmenleri aranmaktad r. stenen Yetenek ve Uzmanl klar ngilizce retmenli i, ...
2 gün önce
 • Yolcu Tour Turizm Ve Ticaret Ltd ti
 • Trabzon
₺5.500 aylık
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Tercihen turizm sekt r ne hakim, otel rezervasyon ve sat i lemlerinde tecr beli, Esnek al ma saatlerine uyabilecek, yi derecede ngilizce veya arap a (ingilizce art) bilen, leti im becerisi g l ve sorumluluk sahibi, D g ...
5 gün önce
 • Yolcu Tour Turizm Ve Ticaret Ltd ti
 • Trabzon
₺5.500 aylık
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Tercihen turizm sekt r ne hakim, otel rezervasyon ve sat i lemlerinde tecr beli, Esnek al ma saatlerine uyabilecek, yi derecede ngilizce veya arap a (ingilizce art) bilen, leti im becerisi g l ve sorumluluk sahibi, D g ...
5 gün önce
 • MNG Kargo Yurti i ve Yurtd Ta mac l k A. .
 • Trabzon
Açıklama: Tan m Trabzon'da bulunan Transfer Merkezimizde " Gece S r c s " olarak g revlendirilmek zere, tak m arkada lar aramaktay z. Aranan Nitelikler Tercihen lise mezunu, En az C s n f s r c belgesine sahip, SRC belgesine sahip veya ba vuruda bulunmu , ...
5 gün önce
 • Yolcu Tour Turizm Ve Ticaret Ltd ti
 • Trabzon
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Tercihen turizm sekt r ne hakim, otel rezervasyon ve sat i lemlerinde tecr beli, Esnek al ma saatlerine uyabilecek, yi derecede ngilizce veya arap a (ingilizce art) bilen, leti im becerisi g l ve sorumluluk sahibi, D g ...
5 gün önce
 • Daynex Yaz l m San.ve Tic.A.
 • Trabzon
Açıklama: Trabzon/Yomra'daki ofisimizde aktif al abilecek, yaz l m ekibimize dahil edilmek zere personel al m m yap lacakt r... --Front-end ve Back-end teknolojiler alan nda deneyimli, --PHP Framework yap lar na hakim, --Web Servisleri konusunda deneyimli ...
5 gün önce
Açıklama: Giyim ve aksesuar tasarlayan, reten ve satan ok uluslu bir moda firmas y z. Sorumluluk payla may , hem profesyonel hem de bireysel olarak geli meyi seviyorsan z ve b y yen dinamik bir moda perakende sat yapan irketimizde geli mek istiyorsan z, ...
6 gün önce
 • McDonald's
 • Trabzon
Açıklama: al aca McDonald s restoran nda en iyi Kalite,Servis,Temizlik ve De eri sa lamak zere verilen g revleri yerine getirir. al t b lgede standartlara uymak art yla en do ru ekilde hareket eder ve bu al malar yaparken i arkada lar , y neticileri ve ...
7 gün önce
 • American Life Language Institute
 • Trabzon
Açıklama: E itim dan man ; zel e itim kurumlar nda veli ve renciler ile ileti ime ge erek, onlara kurumu tan t p sa lanacak e itim hakk nda bilgi verir. Bulundu u kuruma renci kazand rmak i in al r. renciler ile profesyonel ili ki kurarak, z m nerileri ...
10 gün önce
 • Mental Dan manl k
 • Trabzon
Açıklama: Tan m Bayiye verilen sat hedefleri er evesinde sat faaliyetlerini y r tmek, Ekibini organize ve motive etmek, M terilere teknolojik r n zelliklerini ve kullan m n anlatmak, M terileri etkin bi imde dinlemek, sorunlar na z m bulmak, Sekt rdeki ...
10 gün önce
 • American Life Language Institute
 • Trabzon
Açıklama: Kurumumuz b nyesinde g rev yapacak Kurum M d r al nacakt r. - Kurum i indeki d zeni sa layacak, - retmenlerlerin koordinasyonundan sorumlu, - Velilerin ikayetlerini dinleyecek ve bu konuda z m odakl , Gereksinimler: nlisans/Lisans Mezunu, ...
12 gün önce
 • Premar Ra nbow Gayrimenkul
 • Trabzon
Açıklama: Kendine g venen diksiyonu d zg n ikna Kabiliyeti y ksek.. D nyaya yay lM bir firma ile al mak isterseniz ileti ime ge iniz
12 gün önce
 • Premar Ra nbow Gayrimenkul
 • Trabzon
Açıklama: Kendine g venen diksiyonu d zg n ikna Kabiliyeti y ksek.. D nyaya yay lM bir firma ile al mak isterseniz ileti ime ge iniz
12 gün önce
 • DATA DANI MANLIK
 • Trabzon
Açıklama: 1998 Y l nda kurulan iDATA, Almanya ve talya D i leri Bakanl taraf ndan vize hizmetlerinin sa lanmas i in yetkilendirilmi resmi kurumdur. irketimizin Trabzon ofisinde Almanya ve talya birimlerinde g revlendirilmek zere "Vize lemleri G revlisi" ...
13 gün önce
 • ESC DESTEK
 • Trabzon
Açıklama: Depomuzda al acak BAY DEPO personelleri al nacakt r Arad klar m z; 18-42 ya aral nda Vardiyal al ma saatlerine uyum sa l yabilecek, Sorumluluklar ; Y KLEME BO ALTMA *istifleme ayr t rma r n elle lemesini yap p ayr mlar ger ekle tirmek
13 gün önce
 • Daynex Yaz l m San.ve Tic.A.
 • Trabzon
Açıklama: Ni de/Merkez Teknopark'daki ofisimizde al mak zere; Web sitesi y netimi yapm , kendi slider ya da banner al malar n yapabilecek Orta d zey ve zeri Adobe Photoshop bilgisine sahip, Sosyal medya y netimi yapm , trendleri ve g ndemi takip ederek ...
13 gün önce
 • Premar Ra nbow Gayrimenkul
 • Trabzon
Açıklama: Kendine g venen diksiyonu d zg n ikna Kabiliyeti y ksek.. D nyaya yay lM bir firma ile al mak isterseniz ileti ime ge iniz
13 gün önce
 • American Life Language Institute
 • Trabzon
Açıklama: American Life Language Institute - Kurum M d r American Life Trabzon A klamas Kurumumuz b nyesinde g rev yapacak Kurum M d r al nacakt r. Kurum i indeki d zeni sa layacak, retmenlerlerin koordinasyonundan sorumlu, Velilerin ikayetlerini ...
13 gün önce