Nerede

Sultanbeyli (45 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Uzunlar Kebap Genel Merkez
 • Sultanbeyli
Açıklama: 1986 y l ndan bu yana hizmet veren Uzunlar Kebap' n Pendik Kartal ubeleri i in tecr beli '' Gece Bek isi '' tak m arkada lar ar yoruz.
13 saat önce
 • ak r Grup
 • Sultanbeyli
Açıklama: -En az ortaokul mezunu olmak, -Genel temizlik kurallar na hakim olmak, -Temizlik malzemelerini ve ara lar n kullanma becerisine sahip olmak, -Disiplinli ve d zenli al mak, -Ekip al mas na yatk n olmak, -Amiri taraf ndan kendisine verilen g ...
bir gün önce
 • Platform stanbul
 • Sultanbeyli
Açıklama: Are you ready to advance your career at the next-gen digital identity and data security platform technology? An affiliate of KOBIL Group, Platform Istanbul Teknoloji A. . is looking for passionate, highly driven candidates to be based at our ...
bir gün önce
 • ak r Grup
 • Sultanbeyli
Açıklama: ay Ofisindeki d zen ve temizli in kontrol n yapar. al t mekan , ay kazan n , dolaplar , fincan-bardak,tabak, ka k vb. kulland malzemeleri temiz ve hijyenik tutar. Kendisine tahsis edilmi olan ekipman ve malzemeleri talimatlara uygun ve hassas ...
2 gün önce
 • ak r Grup
 • Sultanbeyli
Açıklama: Mensup oldu u i alan ndaki ar zalar tespit etmek. Tamir ekline g re malzemeleri kontrol edip temin etmek. Basit ar zalar tamir etmek. Tamir edilemeyen ar zalar yetkili ki ilere bilgilendirmek. Havaland rma sistemi gibi ekipmanlar n basit ar ...
2 gün önce
 • SAMANYOLU HUZUREV VE BAKIM MERKEZ
 • Sultanbeyli
Açıklama: Pendik Merkez de bulunan bak mevimize ama r, genel temizlik ve mutfaktaki ara i lere yard mc olabilecek bayan personel aranmaktad r. Not: Daha nceki farkl ilanlarda yazd m z zere telefonda bo muhabbet etmek i in arayan, sadece meraktan arayan ...
2 gün önce
 • D J TAL NSAN KAYNAKLARI
 • Sultanbeyli
Açıklama: Kurumsal Pasta Fabrikam zda al t r lmak zeri F r n B l m ne VASIFSIZ Personel Aranmaktad r. al ma Saatleri 17:00 - 01:00 Aras ndad r. Haftan n 6 G n al mam z Mevcuttur. F r n B l m nde Yeti tirilmek zeri, Ustan n Yan nda al abilecek Personel ...
2 gün önce
 • PREST J AKADEM NSAN KAYNAKLARI
 • Sultanbeyli
Açıklama: Lojistik depomuzda haftan n 6 g n , Tek vardiyal sistemde al abilecek tak m arkada lar aramaktay z . Detayl bilgi i in : 05331584526 T r : Tam zamanl Maa : 7.000,00TRY - 8.000,00TRY ayl k
3 gün önce
 • STANBUL - PEND K - B REY ZEL RET M KURSU
 • Sultanbeyli
Açıklama: Tan m pendik birey ki isel geli im kursumuzda g rev alabilecek ''Tam Zamanl '' Halkla li kiler G revlisi al nacakt r. Aranan Nitelikler Tak m al mas na yatk n ve uyumlu leti im yetene i kuvvetli ve motivasyonu y ksek Lise mezunu veya nlisans ...
3 gün önce
 • Stm Grup Marketing n aat
 • Sultanbeyli
Açıklama: Pendik Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan irketimize e ticaret alan nda yeti tirmek zerine bayan eleman al nacakt r ARANAN N TEL KLER MS Office uygulamalar n iyi derecede bilen Tercihen Photoshop program na hakim yi Derecde Bilgisayar Programlar ...
4 gün önce
 • Kpl Al minyum Cam Ve Pvc
 • Sultanbeyli
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI st D zey Y netici of rl konusunda en az 5 y l deneyimli, 7/24 calisma prensibine uygun En az 35 yasinda B S n f ehliyet sahibi olan, Esnek al ma saatlerine uyum sa layabilecek, Diksiyonu d zg n, ki isel bak m na nem g ...
4 gün önce
 • Kpl Al minyum Cam Ve Pvc
 • Sultanbeyli
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI st D zey Y netici of rl konusunda en az 2 y l deneyimli, B S n f ehliyet sahibi olan, Esnek al ma saatlerine uyum sa layabilecek, Diksiyonu d zg n, ki isel bak m na nem g steren, Tercihen leri s r teknikleri konusunda ...
5 gün önce
 • TEK NLER PROJE M HEND SL K SAN.VE T C. LTD. T .
 • Sultanbeyli
Açıklama: Tan m Y ZME ANTREN RLER ARIYORUZ. Pendik/YEN EH R'de yer alan tesisimizin yar olimpik kapal y zme havuzunda g revlendirilmek zere; Maa + ders creti ile al abilecek, Alan sorumlulu unu stlenebiecek, Havuz l mlerini alabilecek, Vardya usul nde al ...
5 gün önce
 • TEK NLER PROJE M HEND SL K SAN.VE T C. LTD. T .
 • Sultanbeyli
Açıklama: Tan m Pendik/YEN EH R'de yer alan tesisimizde K BABORRY L FE CLUB b nyesinde; M teri memnuniyeti esas al narak; Kul p tan t m , Hedefler ve stratejiler do rultusunda olu turulan sat plan uygulamas , Gelen taleplerin kar lanmas , Sat s recinin ...
5 gün önce
 • KOBIL GmbH
 • Sultanbeyli
Açıklama: Be part of a team developing highly available, scalable, and secure Identity and Access Management services using the latest technologies including cloud ready architecture, latest identity protocols and fraud / security prevention. Our UI and ...
6 gün önce
 • Pinokyo E itim Kurumlar
 • Sultanbeyli
Açıklama: Pendik te bulunan anaokulumuzda al abilecek yol ve saat problemi olmayan tercihen Pendik b lgesinde ikamet eden e itim programlar na hakim, kendini yeti tirmi disiplinli, diksiyonu d zg n, ocuk ve veli ile ileti imi kuvvetli al ma arkada aray m ...
6 gün önce
 • Platform stanbul
 • Sultanbeyli
Açıklama: Are you ready to advance your career at the next-gen digital identity and data security platform technology? An affiliate of KOBIL Group, Platform Istanbul Teknoloji A. . is looking for passionate, highly driven candidates to be based at our ...
7 gün önce
 • KURTK Y SINAV KURS
 • Sultanbeyli
Açıklama: Tan m LGS haz rl kta tecr beli NG L ZCE RETMEN ,YARI ZAMANLI haftasonu 2, hafta i i 3g n(16:00-19:00) Aranan Nitelikler LGS haz rl kta tecr beli NG L ZCE RETMEN ,YARI ZAMANLI haftasonu 2, hafta i i 3g n(16:00-19:00) zet Bilgiler Pozisyon : ...
7 gün önce
 • Ranzacom
 • Sultanbeyli
Açıklama: Mobilya fabrikam zda retti imiz r nleri internet zerinden ilan payla arak sat yapabilecek, deneyimli bayan al ma arkada lar na ihtiyac m z vard r. T r : Tam zamanl Maa : 7.000,00TRY - 8.000,00TRY ayl k
8 gün önce
 • CAN ART AKADEM
 • Sultanbeyli
Açıklama: Pendik Yeni ehir mahallesi'nde bulunan Sanat ve M zik okulumuzun cafesinde al acak deneyimli cafe eleman aranmaktad r. Part time i ilan d r. T r : Yar zamanl , Kontratl
8 gün önce