Nerede

Şişli (164 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Y ld z a r Merkezi
 • Şişli
Açıklama: Call Center Agent Gesucht Y ld z a r Merkezi stanbul Avrupa - i li Agent/Agentin f r call Center gesucht! Agents und Agentinen, die gut deutsch sprechen k nnen (Muttersprache) zwischen 20-45 Jahre alt sind, werden gesucht. - 20.000TL Festlohn+ ...
15 saat önce
 • Six Senses Kocata Mansions, stanbul
 • Şişli
Açıklama: Job Description Located in the prestigious Sariyer district of Istanbul, this historic mansion offers remarkable views over the Bosphorus Strait and incorporates architectural features from the site s former Ottoman-era buildings. This "Pearl of ...
15 saat önce
 • Kolay Gelsin
 • Şişli
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Kuruldu umuz ilk g nden bu yana m terilerimize inovatif z mler sunuyor, al ma arkada lar m z n mutlulu unu ve m teri memnuniyetini ncelik edinen bak a m z ile al malar m z s rd r yoruz. S rekli daha iyiyi hedefledi ...
15 saat önce
 • BA PEHL VANLAR AYAKKABI
 • Şişli
Açıklama: SULTANGAZ 'de Bulunan a r Merkezi Ofisimizde al acak, Sekt rde Kariyer Hedefi Olan, Ses Tonu Diksiyonu D zg n, kna Kabiliyeti Y ksek nsan li kilerinde Ba ar l , Enerjik, al may Seven Deneyimli - Deneyimsiz Tak m Arkada lar Al nacakt r. ASGAR ...
bir gün önce
 • Sodexo
 • Şişli
Açıklama: ARANAN N TEL KLER Elektrik -Elektronik M hendisli i mezunu, En az 7 y ll k mesleki tecr be ve 5 y ll k y ksek katl plaza, ofis i letme tecr besi, ekip y netim tecr besi, Trafo letme Sorumlulu u belgesine sahip olmas Enerji Y neticili i (bina k ...
bir gün önce
 • Sodexo
 • Şişli
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Meslek Liselerinin ya da MYO okullar n n Elektrik B l m nden mezun, Tesis y netim alan nda en az 7 y l deneyimli, MS Office programlar na hakim, D k voltaj ve orta gerilim ile do ru ak m- alternatif ak m devreleri ...
bir gün önce
 • Sodexo
 • Şişli
Açıklama: ARANAN N TEL KLER Meslek Lisesi veya MYO ilgili b l mlerinden mezun, Milli E itim Bakanl ndan Ustal k-Kalfal k Belgesine / Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip, Tesislerde kullan lan genel elektrik sistemleri ile ilgili tecr be ve bilgi sahibi ...
bir gün önce
 • Sodexo
 • Şişli
Açıklama: ARANAN N TEL KLER Meslek Lisesi veya MYO ilgili b l mlerinden mezun, Milli E itim Bakanl ndan Ustal k-Kalfal k Belgesine / Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip, Depo, fabrika, bina, ofis, AVM tekni i tecr belerinden bir ya da birka na sahip, Erkek ...
bir gün önce
 • Makbul
 • Şişli
Açıklama: Reyonda ve kasada al acak personel al m yap lacakt r. Haftal k 45 saat vardiya sistemiyle al lmaktad r. Maa +Prim+Ssk+Yemek T r : Tam zamanl Maa : ayl k 6.250,00TRY veya zeri
bir gün önce
 • CarrefourSA Sabanc Ticaret Merkezi A. .
 • Şişli
Açıklama: Bomonti Carrefoursa gurme ma azam za kasiyerlik Diksiyonu d zg n sevgisi y ksek Verimli al ma Arkada l k ortam kuvvetli Giri imci arkada lar ar yoruz .. T r : Tam zamanl Maa : ayl k 5.500,00TRY veya zeri E itim: Lise veya dengi (Zorunlu)
bir gün önce
 • zel stiklal S r c Kursu
 • Şişli
Açıklama: S r c kursumuzda kay t g r mesi yapacak, milli e itim yaz malar n takip edecek bay, bayan personel aranmaktad r. Hafta i i 10:00-19:30 cumartesi 10:00-18:00 pazar izin Kursumuz taksim istiklal caddesindedir. Deneyim aranmamaktad r. yi ileti im, ...
bir gün önce
 • Ayaz Er Plastik
 • Şişli
Açıklama: Deliklikaya'da bulunan at lyemizde Plastik Enjeksiyon Makinalar nda operat r olarak al acak al ma arkada lar ar yoruz. Gen ve Dinamik. Vardiyal al maya uygun. Ek Mesaili al maya uygun. Maa : Asgari cret + 1000 TL devams zl k primi Ayl k ortalam ...
2 gün önce
 • ROTASEAL
 • Şişli
Açıklama: Had mk y'de retim yapan firmam zda al mak zere; Tala l imalatta deneyimli, Universal freze ustas al nacakt r. Dolgun maa + SGK+ yemek+ servis SERV S G ZERAHLARIMIZ: Arnavutk y, Had mk y, Beylikd z , Avc lar, B y k ekmece, Esenyurt, K k ekmece, ...
2 gün önce
 • Habitat Mimarl k Turizm n aat
 • Şişli
Açıklama: Firmam za teknik konulara hakim tercihen i li ve civar nda oturan personel al nacakt r. -MESLEK L SELER N N VEYA Y KSEKOKULLARIN LG L B L MLER NDEN MEZUN, -ALTERNAT F OLARAK; M LL E T M BAKANLI I KALFALIK VEYA USTALIK BELGES NE SAH P, -TECR BEL ...
2 gün önce
 • ROTASEAL
 • Şişli
Açıklama: ARANAN KR TERLER : RET M HATTINDA ALI AB LECEK MANUEL TORNA USTASI VE MANUEL FREZE USTASI ALINACAKTIR. BAY ASKERL K H ZMET N TAMAMLAMI RET M TECR BEL UZUN YILLAR ALI AB LECEK ALI MA ARTLARI: DOLGUN MAA SSK SERV S YEMEK DO UM G N ZN FAZLA MESA ...
2 gün önce
 • Magician Of Meta Teknoloji
 • Şişli
Açıklama: Tan m React teknolojisi konusunda bilgi sahibi, proje deneyimi olan, Redux Toolkit State Management sistemine hakim, Minimum 1 y l web frontend taraf nda tecr beli ve rnek g sterebilece i projeleri olan, Git versiyon kontrol sistemini temel d ...
2 gün önce
 • Oto lastik depo
 • Şişli
Açıklama: Depomuzda al cak lastikleri temizleyip yerlerine koyucak eleman ar yoruz le yeme i ve bah i mevcutttur bilgi i in aray n z 05459397476 T r : Tam zamanl Maa : ayl k 7.500,00TRY
2 gün önce
 • G LTA TASARIM D ZAYN
 • Şişli
Açıklama: EN AZ 5 YILLIK DENEY M COREL DRAW PROGRAMI VE LAZER KULLANA B LEN RKET NDE YARDIMCI ARKADA ARIYORUZ. T r : Tam zamanl , Kontratl Maa : ayl k 6.000,00TRY COVID-19 ile ilgili nlemler: hay r
2 gün önce
 • Galata Times Boutique Hotel
 • Şişli
Açıklama: GENEL N TEL KLER - Pastac l k ve Ekmek ilik konusunda bilgi sahibi, - Otel veya butik cafelerde minimum 2 y l i tecr besine sahip, dekorasyon konusunda bilgili - Vardiyal al abilecek, - Pastac l k ve hijyen konusunda tecr beli, - Tercihen Dekor ...
2 gün önce
 • Superstar Medya Dan manl k Pazarlama ve Y netim Ltd irketi
 • Şişli
Açıklama: Tan m SUPERSTAR SOSYAL MEDYA Y NET M DANI MANLIK VE PAZARLAMA ailesi olarak TIKTOK yay nc lar n ajans m za katabilecek ve yay nc lara dan manl k yapabilecek part time al abilecek tak m arkada lar ar yoruz. Aranan Nitelikler ARAP A D L B LG S NE ...
3 gün önce