Nerede

Silivri (9 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Poliseal Ltd. ti.
 • Silivri
Açıklama: Kau uk presinde YET T R LMEK zere ele anlar aranmaktad r. Deneyime ihtiya yoktur. T r : Tam zamanl Maa : 6.500,00TRY - 7.200,00TRY ayl k
2 gün önce
 • Adm Beton
 • Silivri
Açıklama: Genel muhasebeye vak f, tek d zen hesap plan na hakim, muhasebe bilgisi olan en az 3 y l tecr beli Silivri b lgesinden mesai arkada na ihtiyac m z vard r. lgilenenler cv olarak ba vurular n iletmelerini bekliyoruz. leti im : Necati K l : ...
5 gün önce
Açıklama: T rkiye'nin lider temizlik platformu Sil S p r al anlar n ar yor! al t n kadar kazanabilece in bir sistem. G nl k al g nl k kazan. Yar m ya da tam g n al abilirsin. al abilece in g nleri ve saatleri belirtebilirsin. al abilece in b lgeleri de se ...
6 gün önce
 • zel Art Bir Renk zel E itim ve Rehabilitasyon Merkezi
 • Silivri
Açıklama: En az B s n f ehliyeti ve Src 2 belgesi olan tecr beli of r al nacakt r. Kurumumuz haftan n 5 g n faaliyet g stermektedir. BB of r kart T r : Tam zamanl , Kontratl S zle me s resi: 12 ay Lisans/Sertifika: Ehliyet (Tercih edilir)
6 gün önce
 • zel Art Bir Renk zel E itim ve Rehabilitasyon Merkezi
 • Silivri
Açıklama: Tan m al t kurumun tan nmas n , al malar na kar insanlarda olumlu izlenimler uyand rmas n , evresiyle iyi ili kiler kurmas n ve sayg nl n art rmas n sa lamak amac yla gerekli al malar yapan ki idir. G revler al t kurumu tan t c raporlar, haber b ...
7 gün önce
 • Akar Asans r
 • Silivri
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI irketimizin stanbul (Avrupa) Selimpa a'da bulunan fabrikas nda g revlendirilmek zere, TANIMI Temel Sorumluluklar: T m hijyen ko ullar na uyularak tuvaletlerin temizli ini yapmak. Bah e ve genel fabrika m nt ka temizli ...
13 gün önce
 • trz
 • Silivri
Açıklama: S L VR DEK YEMEKHANEM ZDE ALI TIRILMAK DAHA NCE ANT YE D ZEY NDE TOPLU YEMEKTE ALI MI YATILI BULA IK ILAR ALINACAKTIR. T r : Tam zamanl Maa : 6.500,00TRY - 7.000,00TRY ayl k Deneyim: ANT YE YEMEKHANES : 3 y l (Zorunlu)
14 gün önce
 • Do a Grup K m rc l k A. .
 • Silivri
Açıklama: Silivri K nal da bulunan firmam za Vas fl - Vas fs z retim Personeli al nacakt r. SGK+YEMEK+SERV S Erkek adaylar i in yat l istihdam sa lanabilmektedir Cumartesi ve Pazar tatil Haftasonu al malar nda mesai vard r. Servis G zergah : Esenyurt, ...
19 gün önce
Açıklama: S L VR DEK YEMEKHANEM ZDE ALI TIRILMAK ZERE DAHA NCE ANT YE D ZEY NDE TOPLU YEMEKTE ALI MI YATILI A I YARDIMCISI - KAHVALTICI ALINACAKTIR. T r : Tam zamanl Maa : 6.500,00TRY - 7.500,00TRY ayl k
19 gün önce