Nerede

Rize (5 pozisyonlara)

Göre sırala:
  • McDonald's Turkey
  • Rize
Açıklama: Kendisine verilen kaliteli r n belirtilen standart s reler er evesinde eksiksiz ve zaman nda misafirin adresine teslim etmek ve memnuniyetine olumlu katk da bulunmak. al t b lgede standartlara uymak art yla en do ru ekilde hareket eder ve bu al ...
17 saat önce
  • English Home
  • Rize
Açıklama: Arad m z ki i sen misin? Ev tekstili ve dekorasyonu alan nda faaliyet g steren firmam zda h zla b y yen organizasyonumuz i in Rize ma azalar m zda g rev alacak Ma aza M d r ar yoruz. TANIMI Yurti i ve yurtd nda h zla b y yen markam zda ailemizin ...
11 gün önce
  • Lizay P rlanta
  • Rize
Açıklama: A klamas T rkiye nin en k kl m cevher ma azac l markalar ndan biri olan Lizay n 1978 y l nda kt yolculu u son y llarda kazand ivme ile tam h z devam ediyor. Tasar m, retim ve pazarlamaya dair hizmet anlay n inovatif temeller zerine kuran Lizay ...
21 gün önce
Açıklama: Ma azam zda g revlendirilmek zere a a daki g rev tan m dahilinde al acak Tam Zamanl Ma aza Sat Dan man aray m z bulunmaktad r. M terilerimize talep ve ihtiya lar konusunda destek vermek, bilgilendirmek, Ma azan n sat hedeflerinin ger ekle mesine ...
27 gün önce
  • Superonline leti im Hizmetleri
  • Rize
Açıklama: Rize ilinde internet kurulumu ger ekle tirecek ayn zamanda sat hedefi ile al abilecek Teknik Sat Uzman aramaktay z. Gereksinimler: Tercihen bilgisayar donan m hakk nda bilgi sahibi ve kablolama yapabilen Sat alan nda tecr beli Aktif ara ...
28 gün önce