Nerede

G m ma azas sat eleman, Rize (6 pozisyonlara)

Göre sırala:
... Civil Ma azac l k A. Rize Ma azam za Part Time Sat Dan ... yatk n, Tan m , Sorumlu oldu u sat alan nda r n te hirlerinin d ... , M teri ihtiya lar na uygun r n sat n n yap lmas , r n alarmlama, r n ... arkada lar na destek olmas , Ma aza r n sunumlar n n g rsel ...
12 gün önce
... al acak Tam Zamanl Ma aza Sat Dan man aray m ... vermek, bilgilendirmek, Ma azan n sat hedeflerinin ger ekle ... nlendirilmesini sa lamak, Ma azam zdaki sat hedefleri do rultusunda ... y ksek, Diksiyonu d zg n, Esnek al ma saatlerine uyum sa layabilecek, D g r n ...
27 gün önce
  • FORTES M HEND SL K
  • Rize
... 32 ubesi bulunan 100 n zerindeki sat personeliyle m terilerine hizmet vermektedir.2014 ... al m Do algaz sekt r nde sat konusunda deneyimli yada yeti tirilmek ... en de ikamet eden, al ma arkada aramaktay z.
19 gün önce
  • English Home
  • Rize
... arad m z Ma aza Y neticilerimizden, ekibine ilham verip motive etmesini, sat f rsatlar n ... vermesini bekliyoruz. Gereksinimler: Perakende ve ma azac l meslek olarak benimsemi , ... olan, MS Office uygulamalar ve Ma azac l k programlar n kullanabilen, Analitik d ...
11 gün önce
  • Lizay P rlanta
  • Rize
... 65 ma azas , 250 yi ge kin sat noktas ... n Rize imal Avm'de bulunan ma azas nda g revlendirilmek zere a a ... daki zelliklere sahip; Ma aza Personelleri aramaktay z . Tercihen m ... zl , enerjisi y ksek, Pazarlama, sat , m teri ili kileri y netimi konular ...
21 gün önce
  • FORTES M HEND SL K
  • Rize
... Maltepe Cevizli de bulunan kurumsal sat ve operasyon merkezi, 35 ubesi ... 81 ilde yay lm geni sat ve hizmet a ile s tma so ... eden -Dinamik al kan , al ma arkada aramaktay z
19 gün önce