Nerede

Manisa (129 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Tirsan Kardan A. .
 • Manisa
Açıklama: -18-35 ya aral nda, -Tercihen askerlik g revini tamamlam ya da en az 2 y l tecilli, -Manisa veya zmir de ikamet eden, -Tercihen MYO, Meslek Lisesi ya da rakl k okullar n n Makine, Otomotiv alanlar ndan mezun, -Tercihen tala l imalat konusunda ...
46 dakika önce
 • ISS PROSER KORUMA VE G VENL K H ZMETLER
 • Manisa
Açıklama: Manisa ' da bulunan projemizde , al acak bay g venlik personellerine ihtiyac m z mevcuttur. Silahl /Silahs z ge erli g venlik kimlik belgesine sahip, En az lise mezunu, Vardiyal sistemde al abilecek, Dinamik, insan ili kileri kuvvetli, tak m al ...
2 saat önce
Açıklama: SERV S OF R (TURGUTLU B LGES ) SRC2 ve psikoteknik belgesine sahip, E ve dengi s n f ehliyeti olan, Turgutlu b lgesinde ikamet eden, 30-55 ya aral nda, Tercihen servis of rl tecr besi olan, SADECE TURGUTLU'DA OTURAN ADAYLAR BA VURMASI R CA ...
9 saat önce
 • Magnet Fiber z m Merkezi
 • Manisa
Açıklama: T rkiye nin yenilik i telekom operat r Turkcell Superonline, bir Turkcell grup irketidir. Kendi altyap s n kurmak zere fiber optik yat r mlar na h z kesmeden devam eden Turkcell Superonline, T rkiye de 1000Mbps ye varan h zlarda internet eri imi ...
9 saat önce
Açıklama: Tan m T rkiye de 7 b lge 63 il 134 kamp s ile hizmet veren Bah e ehir Koleji nin b y yen organizasyon yap s i erisinde, yenili e, geli ime ve ayd nl k gelece e y r yen; fikri, irfan , vicdan h r nesiller yeti tirmek amac ile 2022 2023 E itim ...
15 saat önce
 • AMER KAN K LT R A.
 • Manisa
Açıklama: Tan m We are looking for British/American NATIVE ENGLISH TEACHERS who would like to work in AKH SAR AMER CAN ASSOCIATION LANGUAGE SCHOOLS. Aranan Nitelikler A university degree, A TESOL, A TEFL, CELTA or DELTA certificate, British or American ...
15 saat önce
 • MNG Kargo Yurti i ve Yurtd Ta mac l k A. .
 • Manisa
Açıklama: Tan m Manisa'da bulunan Niobe ubemizde "Ara l Operasyon Eleman " olarak g revlendirilmek zere, Tercihen lise mezunu, B s n f s r c belgesine sahip, Tercihen ara ile kurye da t m operasyonunda g rev alm , SRC belgesine sahip, Psikoteknik test ...
15 saat önce
 • Siyad Sistem Yaz l m ve Donan m Ltd. ti.
 • Manisa
Açıklama: Tan m Su ve evre konusunda donan m ve yaz l m geli tiren firmam zda Yaz l m ekibimiz i erisinde, Proje geli tirilme Mevcut uygulamalar m z n iyile tirilmesi IOT Uygulamalar zerine olacakt r. Teknokent ofisimizde al acakt r. al ma yeri Celal ...
bir gün önce
 • Siyad Sistem Yaz l m ve Donan m Ltd. ti.
 • Manisa
Açıklama: Tan m Tan m Su ve evre konusunda donan m ve yaz l m geli tiren firmam zda Donan m ekibimiz i erisinde, Proje geli tirilme Mevcut donan mlar n iyile tirilmesi ARM tabanl donan m geli tirilmesi Teknokent ofisimizde al acakt r. al ma yeri Celal ...
bir gün önce
 • Do anko zel G venlik Hizmetleri
 • Manisa
Açıklama: SERV S OF R (TURGUTLU B LGES ) Gereksinimler: SRC2 ve psikoteknik belgesine sahip, E ve dengi s n f ehliyeti olan, Turgutlu b lgesinde ikamet eden, 30-55 ya aral nda, Tercihen servis of rl tecr besi olan, SADECE TURGUTLU'DA OTURAN ADAYLAR BA ...
2 gün önce
Açıklama: Dan manl n ger ekle tirdi imiz enerji sekt r ndeki firmam z i in Almanca Bilen Inbound Enerji Dan man Ar yoruz ! Y ksek sabit cret 2000 TL ho geldin bonusu 2000 TL yemek creti Y ll k 4 hafta cretli izin zel sa l k sigortas Hafta sonu tatil En ge ...
2 gün önce
 • Ekinler End stri A. .
 • Manisa
Açıklama: Ekinler End stri A. . - Elektrik M hendisi A klamas M teri odakl , fotovoltaik yat r mlar i in uygun et t al malar n yapmak, ebeke Ba lant l ve ebekeden Ba ms z fotovoltaik sistemlerin tasar m , analizi, fiyatland r lmas ve fizibilite al mas n ...
2 gün önce
 • VESTEL
 • Manisa
Açıklama: VESTEL - Test Teknisyeni A klamas EVC r nler Tasar m Do rulama ve Test B l m nde IoT bazl r nlerin server/uygulama testlerinin yap lmas , yaz l m kontrolleri, EVC r nlerin genel fonksiyonel testlerinin yap lmas stenen Yetenek ve Uzmanl klar ...
2 gün önce
 • PROANAL Z LABORATUVARI
 • Alaşehir
Açıklama: Pestisit analizleri yap lan Laboratuvar m z Ala ehir ubesinde g revlendirmek zere Laboratuvar M d r tak m arkada aramaktay z. stenen Yetenek ve Uzmanl klar Tercihen niversitelerin Kimya m hendisli i, Fen Edebiyat Kimya ve biyoloji b l mlerinden ...
2 gün önce
 • Din pak Hizmet letmecili i
 • Manisa
Açıklama: Manisa Organize Sanayi B lge M d rl 4'nc K s m Eczac ba T ketim r nleri Temizlik Ka tlar retim Tesisi'nde bulunan in aat projemizde ge ici s reli g revlendirilmek zere; 1. Tercihen Sa l ve G venli i B l m mezunu, 2. Gerekti inde fazla mesai ...
3 gün önce
 • Firma Ad Gizli
 • Manisa
Açıklama: T rkiye nin ve sekt r n lider yemek hizmeti sa lay c s irketimizin Manisa'da yer alan projemizde g revlendirilmek zere A Yard mc s aray m z bulunmaktad r. Aranan Nitelikler En az ilkokul mezunu, Yemek n haz rl k k sm nda en az 1 y l tecr beli, ...
3 gün önce
 • Firma Ad Gizli
 • Manisa
Açıklama: T rkiye nin ve sekt r n lider yemek hizmeti sa lay c s irketimizin Manisa' da yer alan projelerimizde g revlendirilmek zere Bula k aray m z bulunmaktad r. GENEL N TEL KLER: En az ilkokul mezunu olan, Vardiyal sistemde yo un tempolu al abilen, al ...
3 gün önce
 • Firma Ad Gizli
 • Manisa
Açıklama: T rkiye nin ve sekt r n lider yemek hizmeti sa lay c s irketimizin Manisa'da yer alan projelerinde g revlendirilmek zere Garson aray m z bulunmaktad r. Aranan Nitelikler En az 1 y l deneyim sahibi, Tercihen lise mezunu, Tercihen alakart garsonlu ...
3 gün önce
 • Birevim Tasarruf Finansman Anonim irketi
 • Manisa
Açıklama: Tan m Tasarruf Finansman y ntemiyle bireylerin tasarruflar n s ra d ba ar hikayelerine d n t ren B REV M, d k maliyetli ve insan merkezli yeni z mleriyle tasarruf sahiplerinin finansal ihtiya lar n kar lamaktad r. Kuruldu umuz g nden bu yana ...
3 gün önce
Açıklama: lan Tarihi : 02/12/2022 l : Manisa Meslek : At k Toplay c s E itim : LK RET M Tecr be : Farketmez Personel Say s : 3 Erkek Tan m : KATI ATIK AYRI TIRMA PERSONEL ALINACAKTIR. ALI MA EKL 3 VARD YA OLUP MAA 5.850 TL.D R
3 gün önce