Nerede

Kırklareli (34 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • BUYRUK GROUP
 • Kırklareli
Açıklama: YEMEKL K SIVI YA RET M YAPAN M TER M Z N, L LEBURGAZ RET M TES SLER NDE G REVLEND R LMEK ZERE BAY ' FORKL FT OPERAT RLER ST HDAM ED LECEKT R. Adaylarda Aran lan zellikler; 1- Bay, 2- 45 ya n a mam , 3- En az 3 y l mesleki deneyim sahibi, 4- En ...
7 saat önce
 • ISS HAZIR YEMEK RET M VE H ZMET
 • Kırklareli
Açıklama: 53 lkede 650.000 al an ile, 'Entegre Tesis Y netimi, Temizlik, G venlik, Destek Hizmetler, Teknik Hizmetler, Yemek retimi, Bitki, Bah e Bak m, Ha ere Kontrol alanlar nda hizmet vermekte olan, 44.000 al an ile dev kurumlar n ve irketlerin aralar ...
8 saat önce
 • Do u Plastik Makine Kal p Ask
 • Kırklareli
Açıklama: Do u Plastik Makine Kal p Ask - Muhasebe Ve Finans Sorumlusu A klamas KIRKLAREL OSB ' nde bulunan plastik elbise ask s retimi yapan fabrikam z n ; muhasebe departman nda al acak en az 5 y l deneyimli, " Muhasebe Sorumlusu " aramaktay z. irket ...
2 gün önce
 • ISS TES S Y NET M H ZMETLER
 • Kırklareli
₺14.000 aylık
Açıklama: 53 lkede 650.000 al an ile, 'Entegre Tesis Y netimi, Temizlik, G venlik, Destek Hizmetler, Teknik Hizmetler, Yemek retimi, Bitki, Bah e Bak m, Ha ere Kontrol, 44.000 al an ile dev kurumlar n ve irketlerin aralar nda bulundu u 4000 den fazla m ...
3 gün önce
 • CAGS TOBACCO
 • Kırklareli
Açıklama: Tan m T t n ve T t n Mam lleri imalat yapan firmam z n K rklareli Babaeski deki fabrikas nda al mak zere; a a daki niteliklere sahip ve belirtilen i leri yapabilecek tecr be ve niteliklerde "Arge Laboratuvar Sorumlusu" aranmaktad r. Aranan ...
3 gün önce
 • ERYA M HEND SL K PROJE Y NET M T C.A. .
 • Kırklareli
Açıklama: Tan m irketimizin M avirlik, Proje Y netimi ve Kontroll k hizmetlerini stlendi i K rklareli ilinde ifa edilecek End striyel Tesis Projesi kapsam nda g revlendirilmek zere; Aranan Nitelikler En az 15 y ll k genel i tecr besine haiz, Saha i i ...
4 gün önce
 • EFM GRUP
 • Kırklareli
Açıklama: S zer Grubu irketlerinden zel g venlik hizmetleri alan nda sekt r n n 22 y ld r nc kurulu lar ndan olan firmam z n KIRKLAREL L LEBURGAZ 'da bulunan projelerinde g revlendirilmek zere ZEL G VENL K G REVL S " aray m z bulunmaktad r. 5188 say l ...
5 gün önce
 • MSC ULUSLARARASI BELGELEND RME TEKN K KONTROL VE ZEL E T M H Z. DI T C. LTD. T .
 • Kırklareli
Açıklama: Tan m lgili mevzuat ve y netmelikler kapsam nda asans r periyodik kontrolleri ger ekle tirmek, asans r raporlar haz rlamak sisteme girmek y netici onay na sunmak ve gerekli revizyonlar yapmak. Y neticiler i in asans r raporlar onaylamak, muayene ...
6 gün önce
 • ISS TES S Y NET M H ZMETLER
 • Kırklareli
₺6.822 aylık
Açıklama: 53 lkede 650.000 al an ile, 'Entegre Tesis Y netimi, Temizlik, G venlik, Destek Hizmetler, Teknik Hizmetler, Yemek retimi, Bitki, Bah e Bak m, Ha ere Kontrol, 44.000 al an ile dev kurumlar n ve irketlerin aralar nda bulundu u 4000 den fazla m ...
7 gün önce
 • AK N ASTA
 • Kırklareli
Açıklama: K m r stok saha alan n d zenlemek, k m r numunelerini almak ve analize haz r hale getirmek, k m r y klemesi yapmak, Koruyucu bak m anlay er evesinde makinan n rutin kontrollerinin sa lanmas , makinelerinin g nl k bak m n , yak t ikmalini ve ...
10 gün önce
 • TA KINLAR N AAT A.
 • Kırklareli
Açıklama: Tan m K rklareli Yeni Ba layacak Toki antiyemizde antiye efi ihtiyac m z vard r.Kamu Projesidir.Kamu n aatlar ndaki prosed rlere hakim vede En az 10 Y l deneyimli n aat M hendisi al ma Arkada aramaktay z. Aranan Nitelikler Kamu lerinde Deneyimi ...
10 gün önce
 • TA KINLAR N AAT A.
 • Kırklareli
Açıklama: Tan m K rklareli Yeni Ba layacak Toki antiyemizde antiye efi ihtiyac m z vard r.Kamu Projesidir.Kamu n aatlar ndaki prosed rlere hakim vede En az 10 Y l deneyimli n aat M hendisi al ma Arkada aramaktay z. Aranan Nitelikler Kamu lerinde Deneyimi ...
10 gün önce
Açıklama: K rklareli'de bulunan Babaeski ubemizde "Saha Operasyon Eleman " olarak g revlendirmek zere tak m arkada lar aramaktay z. M terilerden gelen kargolar n zaman nda ve hasars z bir ekilde yaya ara l olarak al c lar na ula t r lmas , ubeden g ...
11 gün önce
 • S MOB LE T CARET L M TED RKET
 • Kırklareli
Açıklama: Sat ve hizmet modeline g re eksiksiz bir m teri deneyimi sunmak M terilerin t m sat , hizmet ve teknik ihtiya lar na z m sunmak Turkcell r n, servis, paket, tarife, cihaz ayarlar , kampanyalar ve geli en teknolojiler konusunda detayl bilgi ...
12 gün önce
 • S MOB LE T CARET L M TED RKET
 • Kırklareli
Açıklama: Sat ve hizmet modeline g re eksiksiz bir m teri deneyimi sunmak M terilerin t m sat , hizmet ve teknik ihtiya lar na z m sunmak Turkcell r n, servis, paket, tarife, cihaz ayarlar , kampanyalar ve geli en teknolojiler konusunda detayl bilgi ...
12 gün önce
 • BUYRUK GROUP
 • Kırklareli
Açıklama: YEMEKL K SIVI YA RET M YAPAN M TER M Z N, L LEBURGAZ RET M TES SLER NDE G REVLEND R LMEK ZERE BAY ' TRANSPALET OPERAT RLER ST HDAM ED LECEKT R. Adaylarda Aran lan zellikler; 1- Bay, 2- 45 ya n a mam , 3- En az 3 y l mesleki deneyim sahibi, 4- En ...
12 gün önce
 • Toybox G da Pazarlama
 • Kırklareli
Açıklama: TOYBOX GIDA PAZ. SAN T C. A. . b nyesinden istihdam edilmek zere Finans uzman pozisyonunda tak m arkada ar yoruz. G nl k banka operasyon ve demelerin yap lmas , takibi, muhasebele tirilmesi ve raporlanmas , Cari alacak takibi ve raporlanmas , ...
13 gün önce
 • ISS TES S Y NET M H ZMETLER
 • Kırklareli
Açıklama: 53 lkede 650.000 al an ile, 'Entegre Tesis Y netimi, Temizlik, G venlik, Destek Hizmetler, Teknik Hizmetler, Yemek retimi, Bitki, Bah e Bak m, Ha ere Kontrol, 44.000 al an ile dev kurumlar n ve irketlerin aralar nda bulundu u 4000 den fazla m ...
13 gün önce
 • ISS TES S Y NET M H ZMETLER
 • Kırklareli
Açıklama: 53 lkede 650.000 al an ile, 'Entegre Tesis Y netimi, Temizlik, G venlik, Destek Hizmetler, Teknik Hizmetler, Yemek retimi, Bitki, Bah e Bak m, Ha ere Kontrol, 44.000 al an ile dev kurumlar n ve irketlerin aralar nda bulundu u 4000 den fazla m ...
13 gün önce
 • Toybox G da Pazarlama
 • Kırklareli
Açıklama: r n numune analizlerinin yap lmas , r n son kontrollerin ger ekle tirilmesi, S re ve faaliyetleri s rekli g zden ge irerek Kalite Y netim Sistemlerinin etkin, verimli ve g ncel y netilmesini sa lamak, T m Kalite ve G da G venli i s re lerinde ...
14 gün önce
 • 1
 • 2