Nerede

M kemmelli i yetkilisi, İstanbul (30 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • zel stanbul G z Hastanesi
 • İstanbul
... : zel stanbul G z Hastanesi - Sa l k Turizmi Yetkilisi A klamas 2001 y l ndan itibaren G z Sa ... nda ikamet eden, Sa l k turizmi Yetkilisi aranmaktad r.
13 gün önce
 • Birikim Varl k Y netimi A. .
 • İstanbul
... zere a a daki zelliklere sahip "Tahsilat Yetkilisi" aramaktay z. niversitelerin ilgili b l mlerinden lisans ...
15 saat önce
 • ENTE SA LIK SPOR TUR ZM T CARET VE SANAY A .
 • İstanbul
... & Organizasyon departman nda Banket Sat Yetkilisi olarak al acak tak m arkada ...
5 gün önce
 • zel G ztepe Sa l k Hizmetleri ve Tic. A. .
 • İstanbul
... t r lmak zere 'Hasta Yat -Taburcu Yetkilisi' Aranmaktad r. Aranan Nitelikler En az ...
7 gün önce
Açıklama: Antrepo Yetkilisi - Part Time TANIMI T m antrepo aktivitelerinde g ...
7 gün önce
 • DHL Express
 • İstanbul
... zamanl Belirsiz s reli Standart Antrepo Yetkilisi - Part Time TANIMI T m antrepo aktivitelerinde ...
7 gün önce
 • ACIBADEM SA LIK GRUBU
 • İstanbul
... Rus a ve ngilizce bilen " a r Merkezi Yetkilisi aray m z bulunmaktad r. leri seviye Rus a ve ...
10 gün önce
 • Kzn Grup
 • İstanbul
₺5.500 aylık
... zamanl al mak zere n muhasebe yetkilisi al nacakt r GENEL N TEL KLER ...
10 gün önce
 • zel stanbul G z Hastanesi
 • İstanbul
... nda ikamet eden, Sa l k turizmi Yetkilisi aranmaktad r.
13 gün önce
 • T rkiye Finans Kat l m Bankas
 • İstanbul
... ba l Leasing ekibimizde "Leasing Operasyon Yetkilisi" olarak yerini almaya haz r m s n? Genel ...
27 gün önce
 • AKY ZL D VME VE KALDIRMA EK PMANLARI
 • İstanbul
... tan m ve niteliklere uygun Muhasebe Yetkilisi aray m z mevcuttur. Muhasebe kay tlar ...
bir ay önce
 • eref G da
 • İstanbul
Açıklama: Toptan G da sekt r nde i deneyimi olmas Ekip al ma ortam na uyumlu al kan ve sorumluluk alabilen T r : Tam zamanl Maa : 6.500,00TRY - 15.000,00TRY ayl k Ba vuru Sorular : Cumartesi g nleri al abilir misiniz ? Deneyim: EDT sat : 2 y l (Zorunlu) ...
9 gün önce
 • Mavi Yaka nsan Kaynaklar
 • İstanbul
Açıklama: DANI MANLI INI YAPMAKTA OLDU UMUZ, UZUN D NEM ARA K RALAMA ALANINDA H ZMET VEREN F RMANIN GENEL MERKEZ NDE G REVLEND R LMEK ZERE, Genel Muhasebe s re lerini y r tecek, Genel Muhasebe ile ilgili, muhasebe kay tlar n ger ekle tirecek, Finans s re ...
11 gün önce
Açıklama: TANIMI: S rd r lebilirlik Komitesi taraf nda bankan n evresel, sosyal ve y neti im stratejilerinin belirlenmesi s recinde aktif rol almak, S rd r lebilirlik Komitesi taraf ndan belirlenen hedef ve stratejilerin hayata ge irmek i in gerekli ...
14 gün önce
 • ACIBADEM SA LIK GRUBU
 • İstanbul
Açıklama: Telefonda ak c ve etkin ileti im yetene ine sahip, Diksiyonu d zg n, Tak m al mas na yatk n, renmeye ve kendisini geli tirmeye istekli, Tercihen Sancaktepe ve evresinde ikamet eden, Esnek al ma saatlerine uyum sa layabilecek, Tahlil-tetkik sonu ...
16 gün önce
 • ACIBADEM SA LIK GRUBU
 • İstanbul
Açıklama: ercihen niversite mezunu veya renci, yi derecede ngilizce bilen, (Konu ma-Okuma-Yazma) Diksiyonu d zg n, Tak m al mas na yatk n, 18:00 - 24:00 saatleri aras nda tam zamanl al abilecek, Tercihen Kad k y ve evresinde ikamet eden, renmeye ve ...
16 gün önce
 • Monopoli Sigorta Arac l k Hizmetleri
 • İstanbul
Açıklama: Sekt r n lider markalar ndan, 2000 y l ndan bu yana t m sigorta bran lar nda faaliyet g steren Monopoli Sigorta Arac l k Hizmetleri A. . b nyesinde Muhasebe - Tahsilat departman nda g rev alacak yeni ekip arkada lar ar yoruz. retilen g nl k poli ...
28 gün önce
Açıklama: TANIMI: S rd r lebilirlik Komitesi taraf nda bankan n evresel, sosyal ve y neti im stratejilerinin belirlenmesi s recinde aktif rol almak, S rd r lebilirlik Komitesi taraf ndan belirlenen hedef ve stratejilerin hayata ge irmek i in gerekli ...
bir ay önce
... Yakas i in Aktif Sat -Pazarlama Yetkilisi olarak al acak Tercihen niversitelerin ...
3 gün önce
 • Saglik Seri Ilan
 • İstanbul
... l k personellerine mevcut ilandaki sa l k kurumu yetkilisi ileti im bilgileri k sa mesaj ...
5 gün önce
 • 1
 • 2