Nerede

Depo eleman, İstanbul (2261 pozisyonlara)

Periyot
Program
İstihdam
Bir kaynak
Yer
Göre sırala:
 • Oto smail Otomotiv
 • İstanbul
... depomuz i in depoda al acak mal kabul sorumlusu, depo sorumlusu, depo eleman , paketleme eleman adaylar aranmaktad r. * Depo ... az lise mezunu * Daha nce depoda g rev alm tecr beli * El ...
13 gün önce
 • Al Nalburiye
 • İstanbul
... BULUNAN DEPOMUZ DA ALI MAK ZERE DEPO ELEMANI ALINACAKTIR. Beyo lu Karak y depomuza Depo Eleman al ... nacakt r. Daha nceden depo - sevkiyat ...
14 gün önce
 • D N ER LOJ ST K
 • İstanbul
Açıklama: irketimizin Deposunda g rev alacak Depo Eleman aray m z bulunmaktad r. - Lojistik Depo i leyi i ve ... az 2 y l deneyimli, - Lojistik Depolarda r n toplama, aktarma ve palet olu ... - Askerlik g revini tamamlam , "Depo Eleman " tak m arkada lar ar yoruz.
14 gün önce
 • Prestij Da t m Pazarlama Ltd. ti.
 • İstanbul
₺7.500 aylık
... ofis programlar na hakim ERKEK DEPO ELEMANI Rampada y kleme bo altma ... yada sabit g nd z vardiyas ). ERKEK DEPO ELEMANI :Toplama ,mal kabul, sevkiyat yapabilecek ... tak m arkada lar aramaktay z. ERKEK DEPO ELEMANI :Toplama ,mal kabul, sevkiyat yapabilecek ...
12 gün önce
 • deal Tar m r nleri Ticareti
 • İstanbul
... almaktad r. Depomuza gelen r nlerin belirlenen ekilde depoya yerle tirilmesini ... almak, Depolanacak r nlerin depo i erisine kurallar er evesinde ... Tercihen lise mezunu, Minimum 1 y l depo mal kabul, sipari , y kleme ... edebilecek olan Depo Eleman aranmaktad r.
23 gün önce
 • Kgm A r Makina
 • İstanbul
Açıklama: Tercihen Meslek lisesi mezunu, Depo eleman olarak tecr besi olan yada depo s re lerinde tecr beli, Ekip al mas na yatk n, leti imi g l kendini ifade edebilen, D zenli ve dikkatli, Makina imalat yapan firmam za erkek depo eleman aramaktay z.
5 saat önce
 • NEYZEN N AAT SANAY VE T CARET A. .
 • İstanbul
... ma azalar m z i in; - Depoya gelen r nlerin irket prosed rlerine ... ekilde teslim al nmas , - Deponun ve r nlerin s rekli d ... Vas fl veya Vas fs z Depo Eleman " ar yoruz. Aranan Nitelikler ... Perakende ve E-Ticaret sekt r nde depo eleman olarak deneyimli, - D zenli ...
15 saat önce
 • Folyokap Ambalaj
 • İstanbul
₺7.000 aylık
... : RKET M Z B NYES NDE ALI ACAK DEPO ELEMANI ARAMAKTAYIZ. NE HAK M VE ALI ... SEVK YATLAR DA DEPODAN S PAR F NE G RE(DEPO SORUMLUSU VER R) DEPODA HAZIRLANIR ARA ... LARA VER L R DEPO D ZEN NDEN SORUMLU DEPO EKS K R NLER N DEPO EF ...
24 gün önce
 • Mapp Pazarlama
 • İstanbul
... a a daki nitelik ve yetkinliklere sahip ''Depo Eleman '' aramaktay z. Gereksinimler: Tercihen lise ... mezunu, Daha nce en az 2 y l depo g revlisi olarak g rev alm ,fatura ... ,stok takibi ve say m gibi depo y netimi konular nda bilgi ve ...
bir gün önce
 • MAPP PAZARLAMA VE TANITIM H ZMETLER
 • İstanbul
... a a daki nitelik ve yetkinliklere sahip ''Depo Eleman '' aramaktay z. Aranan Nitelikler Tercihen ... mezunu, Daha nce en az 2 y l depo g revlisi olarak g rev alm ,fatura ... ,stok takibi ve say m gibi depo y netimi konular nda bilgi ve ...
2 gün önce
 • Asta Tekstil
 • İstanbul
... yapan fabrikam z i in aksesuar depo eleman aranmaktad r. GENEL N TEL ... terminali kullanabilen/Barkod basabilecek Depo i leyi i konusuna ... klenmesi, ta nmas ve kolilenmesi Depoda bulunan r nlerin say m n ... ve teslim s recinin takibi Depo tertip ve d zeninin sa ...
13 gün önce
 • Neta Elektronik A.
 • İstanbul
... imalat yapan irketimizin Depo B l m nde, Depo Eleman olarak g revlendirmek zere ... belirtilen niteliklerde personel aranmaktad r. Tercihen Depo ... alm , Lise veya nlisans Mezunu, Depolar n d zenlenmesi, istifleme, ta ...
4 gün önce
 • Ne-Ad Elektrik
 • İstanbul
... Beylikd z lokasyonunda al mak zere ''Depo Eleman '' aray m z bulunmaktad r. TANIMI ... kabul n n depoya ta nmas * Yar mamul depolara giri ve k ... s re lerinin yap lmas * Depo say mlar n n yap lmas . ... * Yar mamul depodan sevk edilecek r nlerin ara lara ...
7 gün önce
 • Aryum Metal
 • İstanbul
... T p retimi yapan firmam zda depo b l m nde al acak, Depo eleman ; -Orta veya lise ... lmas n sa layacak, -Depoya gelen malzemelerin kontrol , -Deponun genel d zenli inin sa ...
12 gün önce
 • K kero lu Restaurant G da
 • İstanbul
... ekibine de er katacak Depo Eleman aramaktay z. G rev Tan m Depo alan n n d zen ve ... kabul yapmak, r nlerin kabul n ve depoda ilgili alanlara yerle imini sa ... inde r n transferini ger ekle tirmek, Depoda bulunan t m r nlerin periyodik ve ay ...
13 gün önce
 • eray Otomotiv n . Tus. San. Tic. Ltd. ti.
 • İstanbul
... Mh. Lokasyonundaki DEPO'sunda al t r lmak zere; Depo faaliyetleri hakk ... Askerlik G revini TAMAMLAMI , G nl k depo faaliyetlerine destek verecek, Teslimat yap ... etmesi tercih sebebi olacakt r. Deneyimli DEPO ELEMANI aray m z bulunmaktad r. lgilenen adaylar ...
18 gün önce
 • stanbul Eczac lar Kooperatifi
 • İstanbul
... lar Kooperatifi Seyrantepe ubesi i in Depo Eleman pozisyonunda g revlendirmek zere a a daki ... sipari lerin toplanarak haz rlanmas , Depodaki kasa, palet, rulot gibi malzemelerin ... istiflemesinin ve d zenlemesinin yap lmas , Depoya gelen r nlerin say m ve ...
28 gün önce
 • stanbul Eczac lar Kooperatifi
 • İstanbul
... lar Kooperatifi Sancaktepe ubesi i in Depo Eleman pozisyonunda g revlendirmek zere a a daki ... sipari lerin toplanarak haz rlanmas , Depodaki kasa, palet, rulot gibi malzemelerin ... istiflemesinin ve d zenlemesinin yap lmas , Depoya gelen r nlerin say m ve ...
bir ay önce
 • Fly Grup Global
 • İstanbul
₺6.000 aylık
... irketimizin stanbul / Ata ehir deki deposunda g revlendirmek zere, En az lise ... mezunu, Tercihen depo i leyi i ve uygulamalar konusunda deneyimli ... yetkinlikleri y ksek, Askerlik hizmetini tamamlam "Depo Eleman " tak m arkada lar ar yoruz ...
3 gün önce
 • Adecco Gebze
 • İstanbul
... olan m terimiz i in; depolar nda al t r lmak zere "Depo Eleman " aramaktay z. stenen Yetenek ... ve Uzmanl klar -Depo alan nda ...
14 gün önce