Nerede

Bordro ve zl k leri uzman, İstanbul (315 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Kattenbeck Tesis Y netim ve Destek Hizmetleri A. .
 • İstanbul
... kontrol ve takibinin sa lanmas Bordro tahakkuk i lemlerinin ger ekle ... personeli bulunan irketlerde personel bordro y netimi yapm , Personel zl k i leri, bordrolama, ... Analitik y n geli mi ve z m odakl "Bordro ve zl k leri Uzman " aray m z bulunmaktad r.
5 gün önce
... Kaynaklar departman nda g revlendirilmek zere "Bordro ve zl k leri Uzman Yard mc s " tak m ... niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, Bordro ve Personel zl k i leri alan nda en ... ekle tirmek, al anlar n t m bordro/tahakkuk i lemlerinin ger ekle tirilmesi ...
2 gün önce
 • DD De i im Dinamikleri Y netim Merkezi
 • İstanbul
... nda g revlendirilmek zere Bordro ve zl k leri Uzman aray m z bulunmaktad r. Bordro ve Personel zl k i lemleri kapsam ... vb. ilgili b l mlerden mezun, Bordro ve zl k lerinin takibi ve uygulamas nda ...
21 gün önce
 • BETA OPT K
 • İstanbul
... zere; - Personel zl k, sicil, puantaj, SGK i lemleri, bordro ve tahakkuk s re ... ilgili b l mlerinden mezun, - Personel zl k leri ve Bordrolama, SGK-Muhtasar ... in askerlik g revini tamamlam , " Bordro ve zl k leri Uzman " adaylar n n ba vurular n bekliyoruz ...
25 gün önce
 • Big Chefs
 • İstanbul
... statistik, Ekonometri, Muhasebe b l mlerinden mezun, Bordro, zl k, cretlendirme ve yan haklar alan ... 3 y ll k deneyime sahip, Personel zl k i lemleri, puantaj, bordrolama, yasal ... Yakas 'nda ikamet eden, Bordro ve zl k leri Uzman pozisyonunda tak m arkada lar ...
21 gün önce
 • Echo a r Merkezi Hizmetleri
 • İstanbul
... n n ve zl k dosyalar n n kontrol edilmesi, Ayl k olarak puantaj ve bordro s recine destek ... : niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun Bordro y netimi ve zl k alan nda en az ...
26 gün önce
... kurumlarla yasal yaz malar y r tmek, Bordro s re lerinde aktif rol almak, Ayl ... mezun, leri derecede Excell kullanabilen, (Zorunlu) Bordro, zl k, cretlendirme ve yan haklar alan ... nda min 2 y l deneyimli, Personel zl k i lemleri, puantaj, bordrolama, yasal ...
27 gün önce
 • F RMA ADI G ZL
 • İstanbul
... - BORDRO VE ZL K LER UZMANI*** Tan m mraniye de bulunan merkezimize Bordro ve zl k i leri Uzman aray ... r. En az Lise Mezunu LOGO bordro plus program n kullanmay bilen . ... ve mesai formlar n n takibi, Personel zl k dosyalar n olu turmak, g ncellemek ...
14 gün önce
... Kaynaklar Grubu'nda g revlendirilmek zere Bordro ve zl k leri Y netici Yard mc ... veren niversitelerin lisans b l mlerinden mezun, Bordro ve zl k i leri konusunda en az 3 y ... demelerin ger ekle tirilmesi, Ayl k bordro icmallerinin ve raporlar n n d zenlenmesi ...
3 gün önce
 • Core Marketing Group
 • İstanbul
... : Core Marketing Group - nsan Kaynaklar Bordro Ve zl k Haklar A klamas Uygun g r len ... kontrol ve takibinin sa lanmas , Bordro tahakkuk i lemlerinin ger ekle tirilmesi ... zere i arayan Personel zl k i leri ve Bordrolama uygulamalar nda uzmanla mak isteyen ( tecr ...
11 gün önce
 • Mudo
 • İstanbul
... avans demelerinin ger ekle tirilmesi Bordrolar n olu turulmas ve al ... departman m zda g revlendirilmek zere Personel & zl k leri Uzman ar yoruz. niversitelerin ilgili b l mlerinden ... da M hendislik vb. b l mleri) Bordro ve zl k leri alan nda en az 2 y l ...
10 gün önce
 • Fiyuu
 • İstanbul
... : En az n lisans mezunu, Personel zl k i leri s re lerinde min. 1 y l deneyimli, Disiplin s re ... y merkez ofisimizde g revlendirmek zere '' zl k leri Uzman Yard mc s '' aray m z bulunmaktad ...
26 gün önce
... faaliyetlerini y r tmek, Puantaj ve bordro s re lerini y r tmek, ... durum ko ullar na g re zl k dosyas evraklar n toplamak, d ... az 2 y l e Al m veya zl k- Bordrolama tecr ben varsa, Sonu ... Mikro program kullanmay bilen, Bordro haz rlamak ve zl k i leri konusunda ...
10 gün önce
 • Core Marketing Group
 • İstanbul
... devam kontrol n n takibi, cretlendirme ve zl k i lemlerinin mevzuata uygun olarak ger ... kontrol ve takibinin sa lanmas , Bordro tahakkuk i lemlerinin ger ekle tirilmesi ... zere i arayan Personel zl k i leri ve Bordrolama uygulamalar nda uzmanla mak isteyen ( tecr ...
11 gün önce
... k , personel hareketleri, izin vb. kapsamlardaki t m zl k s re lerinin y r t lmesi, takibi, cra ... n y r t lmesi ve g nl k puantaj kontrol , Bordro s re lerinin yasal mevzuata uygun ...
21 gün önce
 • Karaf r n G da Sanayi
 • İstanbul
... ' de yer alan irketimiz i in Bordro Uzman pozisyonunda z disiplini y ksek ve ekip ... n yol arkada ar yoruz. Gereksinimler: Bordro ve zl k leri, puantaj, cret tahakkuku konusunda ... , Minimum 300 ki ilik bordro s re lerinde bulunmu , Bordro, Kanunu, personel, SGK, ...
11 gün önce
 • YUK END ST YEL MAK NELER VE MOTOR SAN.A. .
 • İstanbul
... 1.- irket al anlar n n t m bordro tahakkuk i lemlerinin zaman nda, eksiksiz ... Kaynaklar uygulamalar nda, zellikle bordro ve zl k i leri (bordro, e-bildirge, pdks vs ... .) konular nda en az 3 y l deneyimli , Logo Bordro ...
12 gün önce
 • NER N AAT HARF.LTD. T
 • İstanbul
... " nsan Kaynaklar Sorumlusu" ar yoruz. Bordro ve zl k leri hususunda belirlenen ilke, talimatlar ... b l mlerinden mezun, Personel zl k i lemlerinin y r t lmesinde puantaj, bordro ve tahakkuk i lemleri konusunda ...
16 gün önce
 • MODASELV M TEKST L SAN. VE T C.A. .
 • İstanbul
Açıklama: Tan m e Al m, Bordro ve zl k i leri s re lerinde tercihen tecr beli, ... ilgili b l mlerinden mezun, e Al m, Bordro, puantaj ve zl k i leri s re lerinde tercihen en az ... kullanabilen, Raporlama becerisi geli mi , S zl /yaz l ileti im yetene i g l , ...
12 gün önce
 • MODASELV M TEKST L SAN. VE T C.A. .
 • İstanbul
Açıklama: Tan m e Al m, Bordro ve zl k i leri s re lerinde tecr beli, lgili ... eksiklerini tamamlamak, Bordrolama ve personel zl k i leri uygulamalar nda u tan ... ilgili b l mlerinden mezun, e Al m, Bordro, puantaj ve zl k i leri s re lerinde en az 1 ...
12 gün önce