Nerede

Gebze (115 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Sodexo
 • Gebze
Açıklama: SODEXO ENTEGRE H ZMET Y NET M A. OLARAK Projemizde g revlendirilmek zere, Gebze, Dar ca, ay rova da ikamet eden, 3 vardiya eklinde al abilecek, Bay retim eleman al nacakt r. LET M: 0538 635 89 47 T r : Tam zamanl , Yeni mezun
bir gün önce
 • FORM E T M KURUMLARI
 • Gebze
Açıklama: Okulumuza sahiplenen, prezenteb l, ikna kabiliyeti y ksek, diksiyonu d zg n al ma arkada lar aramaktay z.Okulumuz Ortaokul grencilerine egitim vermektedir, Telefon : 02164941234 T r : Tam zamanl , Yar zamanl Yar zamanl al ma saatleri: haftada 54 ...
bir gün önce
 • Milta Kesici Tak m
 • Gebze
Açıklama: TEKN KER : TEKN KER meslek y ksek okulu mezunu, teknik lise mezunu, veya m hendis, matematik, fizik, kimya b l m mezunu da olabilir. Personel al nacakt r. CNC tel erezyon, CNC LEME MERKEZ N de YET T R LECEK .
2 gün önce
 • lke Grup
 • Gebze
Açıklama: retim firmam zda tavan vin operat rleri al nacakt r T r : Tam zamanl , Yeni mezun Maa : 10.000,00TRY - 12.000,00TRY ayl k
2 gün önce
 • Nish Catering
 • Gebze
Açıklama: Gebze B lgesine Yak n oturan Yemek Da t m arac n kullanabilecek M mk nse Src ve Psiko belgesi olan ya da almay taahh t edebilecek of r aranmaktad r. 08:00-16:30 Haftada 6 g n Asgari cret +2.500 prim+ Mesai+Yol Sgk yap l r. Yemek irkette yenir T ...
2 gün önce
 • dealseramik
 • Gebze
Açıklama: TANIMI VE N TEL KLER Seramik fabrikam zda al abilecek S rlama, f r n, kalite kontrol, d k mhane ve bak m b l mlerinde tecr besi olan veya yeti tirilmek zere lk okul mezunu vardiya al abilecek, (baz b l mlerimiz hafta i i al maktad r.) Yo un al ...
2 gün önce
 • Dijital nsan Kaynaklar
 • Gebze
Açıklama: Kurumsal Pasta Fabrikam zda al t r lmak zeri F r n B l m ne VASIFSIZ Personel Aranmaktad r. al ma Saatleri 17:00 - 01:00 Aras ndad r. Haftan n 6 G n al mam z Mevcuttur. F r n B l m nde Yeti tirilmek zeri, Ustan n Yan nda al abilecek Personel ...
2 gün önce
 • Mondel z International
 • Gebze
Açıklama: Job Description Job Description Mondelez International'da en iyinin pe inden gitmeye haz r m s n? At t rmal n Gelece ine y n veririz misyonumuza kat l n. Gururla En yinin Pe inde Ol. Sat stratejisinin yerine getirilmesini ve belirli bir alan i ...
3 gün önce
 • LKE GRUP PERSONEL Y NET M
 • Gebze
Açıklama: Market zincir depomuzda rf ile r n toplama yapacak ok say da personel al mlar ba lam t r. T r : Tam zamanl Maa : 6.878,00TRY - 7.150,00TRY ayl k
3 gün önce
 • Eczacibasi
 • Gebze
Açıklama: ECZACIBA I-MONROL N KLEER R NLER Eczac ba -Monrol N kleer r nler, kuruldu u g nden bu yana yapt yat r mlar ve retti i r nler ile T rkiye'de n kleer t p sekt r n n geli mesine nc l k eden, y ksek hizmet kalitesinden d n vermeden b y yen, y ksek ...
3 gün önce
 • Dinamo Kozmetik ve Tekstil D Tic. A. .
 • Gebze
Açıklama: Fabrikam zda Kozmetik, Tekstil, Islak Mendil, Paketleme ve Laminasyon b l mlerinde g revlendirilmek zere ' retim & Temizlik & Matbaa Eleman '' aranmaktad r. Erkek adaylar i in askerlik g revini tamamlam , renmeye istekli, hevesli ve kendini s ...
3 gün önce
 • D J TAL NSAN KAYNAKLARI
 • Gebze
Açıklama: Kurumsal Pasta Fabrikam zda al t r lmak zeri F r n B l m ne VASIFSIZ Personel Aranmaktad r. al ma Saatleri 17:00 - 01:00 Aras ndad r. Haftan n 6 G n al mam z Mevcuttur. F r n B l m nde Yeti tirilmek zeri, Ustan n Yan nda al abilecek Personel ...
3 gün önce
 • Nestle
 • Gebze
Açıklama: . . Nestl Health Science Medikal Beslenme Birimimiz b nyesinde Edirne ilinde yerle ik olmak zere Edirne-K rklareli illerinde Medikal Delege olarak al acak tak m arkada ar yoruz. e kabul edilen adaylar Medikal Beslenme Biriminin Yeti kin ekibinde ...
3 gün önce
 • AURA NSAN KAYNAKLARI
 • Gebze
Açıklama: Marmara Geri D n mc ler San.Sit. / AYIROVA Altyap - elik sekt r projemizde g rev alacak; "KUMLAMACI " personel al m yap lacakt r. Sprey Galvaniz makinas kullanabilen, Kumlama konusunda 2-3 y l deneyimli,, Dikkatli ve zenli al an, Gerekti inde ...
3 gün önce
 • LKE GRUP PERSONEL Y NET M
 • Gebze
Açıklama: retim yapan firmam zda paketleme yapacak personel al nacakt r. T r : Tam zamanl Maa : 8.000,00TRY - 8.500,00TRY ayl k
4 gün önce
 • LKE GRUP
 • Gebze
Açıklama: retim yapan firmam zda paketleme yapacak personel al nacakt r. T r : Tam zamanl Maa : 8.000,00TRY - 8.500,00TRY ayl k
4 gün önce
 • ilke
 • Gebze
Açıklama: retim yapan firmam zda paketleme yapacak personeller al nacakt r T r : Tam zamanl , Yeni mezun Maa : 8.000,00TRY - 8.500,00TRY ayl k
4 gün önce
Açıklama: la fabrikam zda g rsel olarak kalite kontrol yapacak mesai problemi bulunmayan sabit vardiya al cak tak m arkada lar ar yoruz. T r : Tam zamanl , Yeni mezun Maa : 6.000,00TRY - 8.000,00TRY ayl k
4 gün önce
 • ZEL YILDIZIM ANAOKULU
 • Gebze
Açıklama: SORUMLULU U OLAN, VER LEN TAMAMLAMA B L NC OLAN , E LENCEL , NE E DOLU, OCUKLA OCUK OLAB LEN, SINIF HAK M YET KURAB LEN, SABIRLI VE ZVER L SINIF RETMEN . T r : Tam zamanl
4 gün önce
 • Mondel z International
 • Gebze
Açıklama: Job Description Job Description Mondelez International'da en iyinin pe inden gitmeye haz r m s n? At t rmal n Gelece ine y n veririz misyonumuza kat l n. Gururla En yinin Pe inde Ol. Sat stratejisinin yerine getirilmesini ve belirli bir alan i ...
5 gün önce