Nerede

Edirne (43 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Aras Kargo
 • Edirne
Açıklama: Tan m G rev yap lan ubeye gelen kargolar zaman nda ve hasars z bir ekilde al c lar na ula t rmak. G rev yap lan ubeden g nderilen kargolar n m terilerden zaman nda al nmas n ve ubeden sa l kl bir ekilde k n sa lamak. G rev yap lan ube i erisinde ...
10 saniye önce
 • Mavi Yaka nsan Kaynaklar
 • Edirne
Açıklama: DANI MANLI INI YAPMAKTA OLDU UMUZ; KAPI SEKT R N N HT YA LARINA Y NEL K H ZMET VE R NLER SUNAN M TER M Z N ED RNE'DE K FABR KASINDA G REVLEND R LMEK ZERE, End striyel kap imalat nda g rev alacak, Gereksinimler: 35 ya n a mam , Yeti tirilmek zere ...
17 saat önce
 • McDonald's Turkey
 • Edirne
Açıklama: Kendisine verilen kaliteli r n belirtilen standart s reler er evesinde eksiksiz ve zaman nda misafirin adresine teslim etmek ve memnuniyetine olumlu katk da bulunmak. al t b lgede standartlara uymak art yla en do ru ekilde hareket eder ve bu al ...
19 saat önce
 • AMER KAN K LT R A.
 • Edirne
Açıklama: Tan m Amerikan K lt r Dil Okullar ED RNE/KE AN temsilcili imizde g revlendirilmek zere; E T M DANI MANI al nacakt r. Aranan Nitelikler Diksiyonu d zg n, bak ml , g lery zl leti im becerileri geli mi Kendi motivasyonunu sa layabilen MS Ofis ...
7 gün önce
 • Trakya Fen Bilimleri E itim Kurumlar
 • Edirne
Açıklama: Tan m * niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, * Pedagojik formasyonu olan, * Alan nda yeterli bilgi birikimine ve okul deneyimine sahip, * Mesle i ile ilgili geli melerden haberdar olabilen, * a da e itim y ntem ve teknolojilerini ...
7 gün önce
 • ENKAY G da n Turz Oto ve Teks Ltd ti
 • Edirne
Açıklama: Tan m stihdam edece imiz pozisyon, bayili ini yapt m z firmalar n(Pepsi, S rma, Hayat Su gibi) r nlerini Edirne merkez ve k ylerinde rut sistemi er evesinde sat n ger ekle tirecektir. Aranan Nitelikler Edirne Merkez ve civar k ylerde ikamet eden ...
7 gün önce
 • Sevser Mobilya
 • Edirne
₺10.000 aylık
Açıklama: KELEBEK MUTFAK MA AZAMIZDA, M ER M ZLER N MUTFAK,BANYO VE YA AM ALANLARININ TASARIM HT YA LARINA CEVAP VEREB LECEK KAB LEYETE ,V ZYONA, TECR BEYE SAH P A A IDA BEL RT LEN ZELL KLERE SAH P EK P ARKADA I ARANMAKTADIR. * Tasar ma li kin i lerde ...
9 gün önce
 • Sevser Mobilya
 • Edirne
Açıklama: KELEBEK MUTFAK MA AZAMIZDA, M ER M ZLER N MUTFAK,BANYO VE YA AM ALANLARININ TASARIM HT YA LARINA CEVAP VEREB LECEK KAB LEYETE ,V ZYONA, TECR BEYE SAH P A A IDA BEL RT LEN ZELL KLERE SAH P EK P ARKADA I ARANMAKTADIR. Tasar ma li kin i lerde ...
9 gün önce
 • Trakya Teknosis
 • Edirne
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI T rkiye''nin lider elektronik g venlik firmas PRONET'in i orta olarak faaliyet g steren firmam zda STANBUL / TEK RDA / ED RNE / KIRKLAREL ubelerimize ba l olarak al acak SAHA SATI UZMANLARI ar yoruz. TANIMI - ...
10 gün önce
 • Feha Enerji Ve Yat r m
 • Edirne
Açıklama: ED RNE YEN A ILAN KIZ YURDU YEMEKHANES NE PROJEDEN SORUMLU OLACAK EN AZ 2 YIL DENEY ML GIDA M HEND S ARAYI IMIZ BULUNMAKTADIR.
10 gün önce
 • Aras Kargo
 • Edirne
Açıklama: M teri Temsilcisi 1979 y l nda Celal Aras taraf ndan kurulan Aras Da t m ve Pazarlama, kurulu undan itibaren sekt re getirdi i yeniliklerle hizmet kalitesini geli tirerek stanbul Kavac k ta bulunan genel merkezi, 14 b lge m d rl , 28 transfer ...
10 gün önce
 • Pozitera
 • Edirne
Açıklama: A klamas Pozitera; sekt r nde lider bir ok ulusal ve uluslararas firmaya hizmet vermenin hakl gururunu ta yan bir perakende geli tirme irketidir. 16.000 zerinde sat noktas nda faaliyet g steren, 2.000'in zerinde al an olan ve 3 ayr irketten olu ...
10 gün önce
 • Ekomak End striyel
 • Edirne
Açıklama: Passionate people create exceptional things Did you know that the solutions we develop are a key part of most industries? Electronics, medical research, renewable energy, food production, infrastructure and many more. We re everywhere! Working ...
10 gün önce
Açıklama: pekyol,Twist,Machka markalar n b nyesinde bulunduran Ayayd n Miroglio Grubu olarak edirne ma azalar m zda al mak zere " Engelli Ma aza Depo Personeli" pozisyonunda yeni bir ekip yesi aramaktay z ve ekip olarak biliyoruz ki; HEP B RL KTE DAHA G L ...
11 gün önce
 • OPT MUM GRUP G VENL K S S.GSY.OTO.A. .
 • Edirne
Açıklama: Tan m irketimizde g revlendirilmek zere AKT F SAHA SATI TEMS LC S aray m z mevcuttur. zellikle sigorta, kredi kart , check-up, su ar tma, alarm, kamera sekt r nde anket rl k, at kap sat , tan t m pazarlama konusunda tecr beli, Sorumlu olunan b ...
11 gün önce
 • Gen ticaret
 • Edirne
Açıklama: Aranan nitelikler: 70 sagmall k b y kba hayvan iftli inde al acak, s r takibi yapabilecek, ara kullanabilen, suni tohumlama yapabilen, veteriner teknisyen/tekniker aray m z vard r. T r : Tam zamanl , Yeni mezun Maa : 8.000,00TRY - 9.000,00TRY ...
11 gün önce
 • MNG KARGO
 • Edirne
Açıklama: Edirne Merkez'de bulunan Tunca ubemizde "S r c " olarak g revlendirilmek zere, tak m arkada lar aramaktay z. En az lk retim, tercihen lise mezunu, En az B s n f s r c belgesine sahip, SRC 3 veya SRC 4 belgesine sahip, Psikoteknik test belgesi ...
11 gün önce
Açıklama: Tan m * Pedagojik formasyonu olan, * Alan nda yeterli bilgi birikimine ve okul deneyimine sahip, * Mesle i ile ilgili geli melerden haberdar olabilen, * a da e itim y ntem ve teknolojilerini kullanabilen, * leti im g c y ksek, hitap etti i ...
12 gün önce
Açıklama: Tan m * Pedagojik formasyonu olan, * Alan nda yeterli bilgi birikimine ve okul deneyimine sahip, * Mesle i ile ilgili geli melerden haberdar olabilen, * a da e itim y ntem ve teknolojilerini kullanabilen, * leti im g c y ksek, hitap etti i ...
12 gün önce
 • Mavi Yaka nsan Kaynaklar
 • Edirne
Açıklama: DANI MANLI INI YAPMAKTA OLDU UMUZ; KAPI SEKT R N N HT YA LARINA Y NEL K H ZMET VE R NLER SUNAN M TER M Z N ED RNE'DE K FABR KASINDA G REVLEND R LMEK ZERE, End striyel kap imalat nda g rev alacak, Gereksinimler: 35 ya n a mam , Yeti tirilmek zere ...
13 gün önce