Nerede

Düzce (18 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • KAL TE NSAN KAYNAKLARI
 • Düzce
₺9.000 ₺10.000 aylık
Açıklama: Tan m Dan manl n yapmakta oldu umuz aile D zce'de ikamet etmektedir. Ailenin; 78 ya nda ki kad n hastas n n bak m n stlenebilecek ve ev i lerine destek olabilecek g nd zl hasta bak c aray m z bulunmaktad r. Haftan n 6 g n Sabah 08:00 Ak am 17:00 ...
13 saat önce
 • Birevim Tasarruf Finansman Anonim irketi
 • Düzce
Açıklama: Tan m Tasarruf Finansman y ntemiyle bireylerin tasarruflar n s ra d ba ar hikayelerine d n t ren B REV M, d k maliyetli ve insan merkezli yeni z mleriyle tasarruf sahiplerinin finansal ihtiya lar n kar lamaktad r. Kuruldu umuz g nden bu yana ...
3 gün önce
 • G GROUP
 • Düzce
Açıklama: Gi Group i g c piyasas n n geli imi i in hizmet veren, d nyan n nde gelen irketlerinden biridir. Hizmet verdi i lokasyonlarda, d nemsel ve s rekli i ili kileri, Se me&Yerle tirme, K dan manl , e itim ve bir ok ilgili tamamlay c alanlarda ...
4 gün önce
 • Sermed Havuz Sistemleri
 • Düzce
Açıklama: Prefabrik Havuz sekt r n n lideri firmam z n yenilenen vizyonumuz do rultusunda b y yen organizasyonumuzda Finans Departman m z da etkin rol stlenecek, Muhasebe M d r m z ba l Muhasebe Sorumlusu aray m z bulunmaktad r. TANIMI : Faturalar n ...
6 gün önce
 • Madame Coco
 • Düzce
Açıklama: Perakende Sekt r nde T rkiye ve 17 farkl lkede 93 ehirde toplam 300' n zerinde ma azas yla T rkiye'nin en ba ar l Ev Tekstili & Dekorasyon r nleri markas olan ve d nya markas olma yolunda yurt d nda b y yen Madame Coco firmam z n D zce Krempark ...
14 gün önce
Açıklama: 2009 y l nda Sedes Holding b nyesinde kurulan Gratis, T rkiye ap nda 600 n zerindeki ma azas ile ki isel bak m sekt r nde lider konumundad r. G zel Bak Kendine mottosu ile 10 y ld r ki isel bak m sekt r nde hizmet veren Gratis, d nyan n nde ...
14 gün önce
Açıklama: 2009 y l nda Sedes Holding b nyesinde kurulan Gratis, T rkiye ap nda 600 n zerindeki ma azas ile ki isel bak m sekt r nde lider konumundad r. G zel Bak Kendine mottosu ile 10 y ld r ki isel bak m sekt r nde hizmet veren Gratis, d nyan n nde ...
14 gün önce
 • Uluslu Al minyum Sanayi
 • Düzce
Açıklama: D zce/G m ova da Al minyum Profil retimi yapmakta olan Fabrikam z, ihracata y nelik at l mlar m z ile beraber kapasite art na gitmektedir. Bu nedenle Pres retim, Boyahane, CNC kesim b l mlerinde yeni ekipler kurulmakta olup, bu b l mlerde ...
18 gün önce
 • Esme Dayan kl T ketim Mallar
 • Düzce
Açıklama: GENEL N TEL KLER En az lise mezunu, M teri memnuniyeti ve Sat odakl al an, Benzer pozisyonlarda en az 1 y l deneyimli, Problem zme yetene i geli mi , ileti im becerisi kuvvetli, G ler y zl , d g r n m ne zen g steren Tak m al mas na yatk n, ...
21 gün önce
 • Esme Dayan kl T ketim Mallar
 • Düzce
Açıklama: KASA G REVL S - SORUMLUSU En az y ksekokul mezunu Tercihen Nebim W3 program n kullanabilen Benzer pozisyonlarda en az 1 y l deneyimli Pozitif, d g r n m ne zen g steren M teri memnuniyeti odakl ve ileti im becerisi kuvvetli Tak m al mas na yatk ...
21 gün önce
 • Trio Consulting
 • Düzce
Açıklama: Otomotiv sekt r nde faaliyet g stermekte olan m teri firmam z i in D zce'de yerle ik olarak al acak retim Planlama M hendisi/Y neticisi ar yoruz . Aranan zellikler niversitelerin M hendislik b l mlerinden mezun, Tercihen iyi seviyede ngilizce ...
24 gün önce
Gereksinimler: Firmam z n Kalite G vence Departman nda g revlendirilmek zere; * Penye ( rme) Konfeksiyon alan nda en az 1-2 y ll k deneyime sahip, * Diki teknikleri konusunda bilgili, * Kesim, bask , nak ,dikim, t paket konular n da asgari d zeyde bilgi ...
24 gün önce
 • Omkata Oluklu Mukavva Koli Ve Ambalaj
 • Düzce
Açıklama: Omkata A. . b nyesinde D zce fabrikam z da Oluklu Mukavva Karton Koli-Kutu imalat nda al acak her iki fabrika i in yak n b lgelerde ikamet eden ve ula m problemi olmayan tecr beli forklift operat r al nacakt r. Aranan zellikler : - Askerli ini ...
25 gün önce
 • Istanbul Strategy
 • Düzce
Açıklama: Otomotiv sekt r nde faaliyet g stermekte olan m teri firmam z Esmak Makine i in D zce'de yerle ik al acak nsan Kaynaklar M d r ar yoruz. Aranan zellikler niversitelerin 4 y ll k lisans e itimi veren b l mlerinden mezun, retim irketlerinde; y ...
25 gün önce
 • American Life Language Institute
 • Düzce
Açıklama: American Life Language Institute - D zce AmericanLIFE ngilizce retmeni A klamas AmericanLIFE Dil Okullar D zce ubesinde al t r lmak zere yeti kin ve ocuk gruplar nda ngilizce retmenleri al nacakt r. Gereksinimler: stenen Yetenek ve Uzmanl klar ...
26 gün önce
 • Firma Ad Gizli
 • Düzce
Açıklama: retim tesisi operasyonlar n n etkin ve yasal olarak i lemesini sa lamak, retim s re lerinin planlama, tedarik ve uygulama faaliyetlerini d zenlemek, retim hedeflerinin zaman nda ger ekle tirmek, retim operasyonlar n n etkin, verimli, kaliteli, ...
27 gün önce
 • Firma Ad Gizli
 • Düzce
Açıklama: G da sekt r nde faaliyet g steren m terimiz i in F nd k ta S rd r lebilirlli i ve zlenebilirli i sa layacak, " Sosyal Uzman " olarak al acak ekip arkada lar ar yoruz. Sahada f nd k ift ilerine verilecek birebir e itimler ile ocuk i ili in ...
bir ay önce
 • Firma Ad Gizli
 • Düzce
Açıklama: G da sekt r nde faaliyet g steren m terimiz i in Zirai birime ba l olarak al acak Ordu,Giresun,Trabzon ve Samsun b lgelerinden sorumlu " Do u Karadeniz Ar-Ge Uzman " aray m z bulunmaktad r. Globalde ve lokalde al nm kararlara g re r n geli tirme ...
bir ay önce