Nerede

Bağcılar (43 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Korkmaz Tekstil
 • Bağcılar
Açıklama: G ne li civar nda oturan, Dar dokuma tekstil alan nda tecr beli veya tecr besiz telefonlara bakacak gelen misafirleri kar layacak al ma arkada lar al nacakt r.
2 gün önce
 • Fs Tekstil
 • Bağcılar
Açıklama: Tekstilkent Ticaret Merkezi'nde bulunan i yerimizde bulunan rme dokuma konfeksiyon i inde yeti tirilmek uzere ekip arkada aran yor. Temel bilgisayar bilgisi olmasi, ehliyetinin olmas ve askerlik problemi olmayan al ma arkada lar tercihimizdir. ...
3 gün önce
 • DEM R REN MEDYA
 • Bağcılar
Açıklama: Tan m Demir ren Medya b nyesinde g revlendirilecek Makam of r aray m z bulunmaktad r. Aranan Nitelikler Gaziosmanpa a ikamet eden, Makam of rl konusunda tecr beli, Daha nce b y k irketlerin y netim kadrosuna hizmet vermi , D g r n d zg n al ma ...
3 gün önce
 • DEM R REN MEDYA
 • Bağcılar
Açıklama: Tan m Sayfa Sekreteri Aranan Nitelikler niversitelerin tercihen bas n yay n ve grafik tasar m b l mlerinden mezun, En az 2 y l sayfa sekreterli i deneyimi bulunan, zellikle sayfa tasar m program Adobe Indesing etkin ve h zl olarak kullanabilen, ...
3 gün önce
 • DEM R REN MEDYA
 • Bağcılar
Açıklama: Tan m CNN T RK Tan t m Departman nda g rev almak zere, a a daki niteliklere sahip Tan t m Operat r aray m z bulunmaktad r. Aranan Nitelikler niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, zellikle video d zenleme program Adobe Premiere tercihen C ...
3 gün önce
 • DEM R REN MEDYA
 • Bağcılar
Açıklama: Tan m Demir ren Medya b nyesinde g rev almak zere, a a daki niteliklere sahip D Haberler Edit r aray m z bulunmaktad r. Aranan Nitelikler GENEL N TEL KLER Fak ltelerin ilgili b l mlerinden mezun, Tercihen bas n kurulu lar nda D Haberler Edit rl ...
3 gün önce
 • DEM R REN MEDYA
 • Bağcılar
Açıklama: Tan m Demir ren Medya Grubu b nyesinde g revlendirilmek zere Financial Audit aray m z bulunmaktad r. Aranan Nitelikler niversitelerin Ekonomi, Finans, Ekonometri, letme, Maliye B l mlerinden mezun, 3-4 y l deneyim sahibi, Denetim firmas tecr ...
3 gün önce
 • DEM R REN MEDYA
 • Bağcılar
Açıklama: Tan m irketimiz, Demir ren Yay nc l k ve Gazetecilik A. . b nyesinde g revlendirilmek zere B t e ve Raporlama Uzman tak m arkada aramaktay z. irket b t esinin, irketin ihtiya lar ve vizyonu do rultusunda t m departmanlar ile koordinasyon sa ...
3 gün önce
 • Merkoteks Tekstil Sanayi Ve Ticaret A. .
 • Bağcılar
Açıklama: Tekstil sekt r nde 50 y l a k n deneyime sahip profesyoneller taraf ndan 1968 y l nda kurulan MERKOTEKS; sekt r nde sa lad y ksek m teri memnuniyetini, retim ve hizmet kalitesi ile birlikte g venilir i yapma anlay na bor ludur. MERKOTEKS Ar-ge ...
4 gün önce
 • Bardo n aat
 • Bağcılar
Açıklama: Firmam z n B nyesinde bulunan antiye sahas nda Gece vardiyas nda al acak G venilir bir al ma arkada aramaktay z.
5 gün önce
 • Sogo Ayakkab
 • Bağcılar
Açıklama: SEVK YAT TECR BEL D S PL NL ZVER YLE ALI ACAK TERC HEN AYAKKABI MALATINDA DAHA NCE ALI MI OLAN ALI MA ARKADA I ARANMAKTADIR.
5 gün önce
 • Ceyhan G mr k M avirli i Ve Dan manl k
 • Bağcılar
Açıklama: Merterde ki G MR KLEME OF S M ZE, STAJYER , askerlikle ili kisi olmayan ya da uzun s re ertelenebilecek, en az lise mezunu, ehliyetli (TERC HEN SRC BELGEL ), Merter yak n evresinde ikamet eden, gen bay personel al nacakt r.
5 gün önce
 • Petwork Evcil Hayvan r nleri
 • Bağcılar
Açıklama: stanbul-Avrupa Yakas , G ne li'de, evcil hayvan tekstili konusunda faaliyet g steren firmam zda g revlendirmek zere depo sorumlusu al nacakt r. in Tan m ; Ayl k retim plan na g re gerekli malzeme haz rl klar n yapmak, Paketleme i in mal kabule ...
6 gün önce
 • Karahan Ambalaj
 • Bağcılar
Açıklama: kitelli Organize Sanayi B lgesinde bulunan Karton Bardak retimi yapan fabrikam zda retim b l m nde paketlemede ve makinede al acak personeller al nacakt r. Daha nce herhangi bir retimde al m olmalar , Tercihen Ba ak ehir, Esenler ve ,Ba c larda ...
6 gün önce
 • ESENLER SINAV ANDOLU L SES
 • Bağcılar
Açıklama: Tan m 2022-2023 E T M D NEM NDE OKULUMUZDA ALI MAK STEYEN RETMEN ARKADA LARI G R MEYE DAVET ED YORUZ Aranan Nitelikler LG L ALAN MEZUNU YAKIN LOKASYON zet Bilgiler Pozisyon : M zik retmeni Sekt r : E itim Kategori : E itim al ma ekli : Tam ...
6 gün önce
 • H TMODA TEKST L TUR ZM DI T C.VE SAN.A. .
 • Bağcılar
Açıklama: MERTER DE KURULU HRACAT RKET M ZE &BAYAN& niversitelerin ilgili lisans veya n lisans b l mlerinden mezun, rme kuma sekt r nde daha nce deneyimi olan Tasar m y n g l , fikir retip uygulayabilen ve renklerin uyumunu yakalama yetene i olan D nya ...
6 gün önce
 • Kalem Tekstil
 • Bağcılar
Açıklama: F RMAMIZA ASKERL K G REV N YAPMI EN AZ B SINIFI S R C BELGES OLAN S GARA KULANMAYAN GENEL H ZMET ELEMANI ALINACAKTIR
6 gün önce
 • Avantage Shop
 • Bağcılar
Açıklama: G ng ren'de bulunan Elektronik, Elektrikli Ev Aletleri ma azam zda, nternet sat lar n n Paketleme b l m nde Ak am veya G nd z Saatlerinde part time veya full time olarak Bilgisayar bilen Bay ve Bayan Arkada lar Aramaktay z PART-T ME ALI MA N ...
6 gün önce
 • H TMODA TEKST L TUR ZM DI T C.VE SAN.A. .
 • Bağcılar
Açıklama: Sipari baz nda ihtiya duyulan aksesuar miktar n belirlemek, htiya duyulan aksesuarlar sipari lerin retim durumlar , aksesuarlar n terminleri ve retim ko ullar na g re planlamak, Aksesuar sipari lerini ge mek, Sat n alma ve tedarik s recini takip ...
7 gün önce
Açıklama: KEMER RET M NDE ALI MAK N BAY VE BAYAN VASIFLI VEYA VASIFSIZ ELAMANLAR ALINACAKTIR. CALISACAKLARI LER. ET KET TAKMAK, PAKET, KAL TE KONTROL, TOKA TAKMAK V.B LER. CRET 6000 TL LE 6900 TL ARASI DE KEN SSK+YEMEK+YOL Sabah : 08:00 Ak am : 18:30 ...
7 gün önce