Nerede

Aydın (93 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Yahura Otel Turizm Ticaret Limited irketi
 • Aydın
Açıklama: - Hizmet sekt r nde kariyer hedefi olan, - nsanlar seven, insan ili kileri geli mi , - Misafir memnuniyeti odakl al may ilke edinmi , - Tercihen Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi veya Y ksek renimi mezunu, - Tak m al mas n benimsemi , - G ler y ...
22 saniye önce
 • Yahura Otel Turizm Ticaret Limited irketi
 • Aydın
Açıklama: Tercihen turizm otelcilik b l mlerinden mezun, Servis ve sunum bilgisine sahip, nsan ili kilerinde ba ar l , m teri memnuniyetine nem veren, Ki isel bak m na zen g steren, diksiyonu d zg n, dinamik, Vardiyal ve esnek al ma d zeninde al abilecek, ...
23 saniye önce
Açıklama: A klamas CarrefourSA olarak 10.000 den fazla al an m zla 700'den fazla ma azam z, Hipermarket, S permarket, Gurme ve Mini formatlar nda faaliyet g stererek eksiksiz portf y m z ile m terilerimizin ihtiya lar na en iyi hizmet kalitesi ile cevap ...
26 saniye önce
Açıklama: CarrefourSA olarak 10.000'den fazla al an m zla 700'den fazla ma azam z, Hipermarket, S permarket, Gurme ve Mini formatlar nda faaliyet g stererek eksiksiz portf y m z ile m terilerimizin ihtiya lar na en iyi hizmet kalitesi ile cevap veriyoruz. ...
27 saniye önce
 • ISS HAZIR YEMEK RET M VE H ZMET
 • Aydın
Açıklama: Yemek retimi, Temizlik, G venlik, Bitki, Bak m ve Ha ere Kontrol alanlar nda hizmet vermekte olan ; ISS, 40.000'i a an al an ile dev kurumlar n ve irketlerin aralar nda bulundu u 4.000'den fazla m teriye 5.000 noktada hizmet veren ISS T rkiye b ...
8 saat önce
 • ISS HAZIR YEMEK RET M VE H ZMET
 • Aydın
Açıklama: Yemek retimi, Temizlik, G venlik, Bitki, Bak m ve Ha ere Kontrol alanlar nda hizmet vermekte olan ; ISS, 40.000'i a an al an ile dev kurumlar n ve irketlerin aralar nda bulundu u 4.000'den fazla m teriye 5.000 noktada hizmet veren ISS T rkiye b ...
8 saat önce
 • ISS HAZIR YEMEK RET M VE H ZMET
 • Aydın
Açıklama: Yemek retimi, Temizlik, G venlik, Bitki, Bak m ve Ha ere Kontrol alanlar nda hizmet vermekte olan ; ISS, 40.000'i a an al an ile dev kurumlar n ve irketlerin aralar nda bulundu u 4.000'den fazla m teriye 5.000 noktada hizmet veren ISS T rkiye b ...
8 saat önce
 • ISS HAZIR YEMEK RET M VE H ZMET
 • Aydın
Açıklama: Yemek retimi, Temizlik, G venlik, Bitki, Bak m ve Ha ere Kontrol alanlar nda hizmet vermekte olan ; ISS, 40.000'i a an al an ile dev kurumlar n ve irketlerin aralar nda bulundu u 4.000'den fazla m teriye 5.000 noktada hizmet veren ISS T rkiye b ...
9 saat önce
 • ISS HAZIR YEMEK RET M VE H ZMET
 • Aydın
Açıklama: Yemek retimi, Temizlik, G venlik, Bitki, Bak m ve Ha ere Kontrol alanlar nda hizmet vermekte olan ; ISS, 40.000'i a an al an ile dev kurumlar n ve irketlerin aralar nda bulundu u 4.000'den fazla m teriye 5.000 noktada hizmet veren ISS T rkiye b ...
9 saat önce
Açıklama: Tan m CarrefourSA olarak 10.000'den fazla al an m zla 700'den fazla ma azam z, Hipermarket, S permarket, Gurme ve Mini formatlar nda faaliyet g stererek eksiksiz portf y m z ile m terilerimizin ihtiya lar na en iyi hizmet kalitesi ile cevap ...
14 saat önce
Açıklama: Tan m CarrefourSA olarak 10.000 den fazla al an m zla 700'den fazla ma azam z, Hipermarket, S permarket, Gurme ve Mini formatlar nda faaliyet g stererek eksiksiz portf y m z ile m terilerimizin ihtiya lar na en iyi hizmet kalitesi ile cevap ...
14 saat önce
Açıklama: Tan m yeti kin gruplar na e itim verebilecek , yar zamanl al abilecek e itmen aray m z bulunmaktad r. Aranan Nitelikler D g r n ne nem veren Prezantabl , diksiyonu d zg n ve alan nda uzman ki iler al nacakt r. Frans zca retmenli i veya Frans z ...
14 saat önce
 • British Town Dil Okullar
 • Aydın
Açıklama: Tan m BEMAR KAR YER / BRITISH TOWN D L OKULLARI AYDIN ubemizde g rev alacak; Almanca retmenleri al nacakt r. Aranan Nitelikler niversitelerin; -Almanca retmenli i ya da Almanca Dili ve Edebiyat mezunu olup Formasyon Belgesine sahip olan, - ...
14 saat önce
 • EGEMED HASTANELER
 • Aydın
Açıklama: Tan m Egemed Grup b nyesinde g rev almak zere Genel Cerrahi Uzman ar yoruz. Aranan Nitelikler Bran yla ilgili bilimsel geli meleri takip eden, Konusu ile ilgili y ntem, teknik ve teknolojilere hakim, Pozitif, ileti im y n g l ve ekip al mas na ...
14 saat önce
 • McDonald's Turkey
 • Aydın
Açıklama: Servis, mutfak personeli olarak al abilecek, Tak m al mas na uyumlu, Dinamik ve al kan, M teri memnuniyetine zen g steren, Esnek saatlerle al abilen, de i ken vardiyal saatlere uygun, Renkli, canl , enerjik ve arkada ca bir ortamda al mak ...
18 saat önce
 • AYDIN D D M B REY ZEL RET M KURSU
 • Aydın
Açıklama: Tan m D D M B REY KURS MERKEZ ''Tam Zamanl '' T M BRAN LARDA retmen ar yor! Aranan Nitelikler * niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, * Dershane sekt r ne hakim ve akademik donan m olan, * Aktif soru z m yapabilecek, * Rehberlik al malar ...
bir gün önce
 • AYDIN D D M B REY ZEL RET M KURSU
 • Aydın
Açıklama: Tan m D D M B REY KURS MERKEZ ''Tam Zamanl '' MATEMAT K '' retmeni ar yor! Aranan Nitelikler niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, Atama sorunu olmayan, Pedagojik formasyonu olan, leti im ve problem zme becerileri y ksek, Mesleki alanda ...
bir gün önce
 • AYDIN D D M B REY ZEL RET M KURSU
 • Aydın
Açıklama: Tan m D D M B REY KURS MERKEZ ''Tam Zamanl '' NG L ZCE retmeni ar yor! Aranan Nitelikler niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, Atama sorunu olmayan, Pedagojik formasyonu olan, leti im ve problem zme becerileri y ksek, Mesleki alanda ...
bir gün önce
 • KAVRAM KURS MERKEZ
 • Aydın
Açıklama: Tan m a da E itimcilere, Bamba ka Bir Kariyer F rsat ! Her g n nden ayr bir ders kard m z 45 y ldan ve say s 800.000 i a an mezunumuzdan biliyoruz ki kaliteli e itim, k kl bir deneyimle m mk nd r. E itim yolculu umuz boyunca her rencinin iyi bir ...
2 gün önce
 • McDonald's Turkey
 • Aydın
Açıklama: McDonald's Turkey - Ekip yesi - Ku adas A klamas Servis, mutfak personeli olarak al abilecek, Tak m al mas na uyumlu, Dinamik ve al kan, M teri memnuniyetine zen g steren, Esnek saatlerle al abilen, de i ken vardiyal saatlere uygun, Renkli, canl ...
2 gün önce